Obchody Światowego Dnia Inwalidy w Suwałkach

Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

 

Uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych zorganizował w czwartek (11.04)  Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Suwałkach. 

 

Doroczna uroczystość odbyła się w Szkole Muzycznej I i II stopnia przy ul. Muzycznej 1. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób stowarzyszonych w organizacji, a także liczni goście reprezentujący m.in. suwalski samorząd oraz ZUS, Szkołę Muzyczną oraz przedstawiciele współpracujących ze związkiem firm i organizacji pozarządowych. Czas świętowania umilił koncert uczniów Szkoły Muzycznej: pianistki Różyczki Poniatowskiej i akordeonisty Maćka Wawrzeniaka oraz występ zespołu  Sentimental Journey Band pod kierownictwem Mariana Szaryńskiego. 

 

Przekazując życzenia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zwrócił uwagę na konieczność wspierania ludzi o ograniczonej sprawności, przez wszystkie uprawnione do tego organizacje, ale także osoby dobrej woli. Zachęcał też osoby niepełnosprawne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

– Święto to ma uzmysławiać, że wśród nas jest bardzo duża grupa osób dotknięta stopniem niepełnosprawności. Tych osób przybywa i w naszym mieście jest ich ponad 7 tysięcy. Czasami bardzo łatwo rozpoznajemy jakąś dysfunkcje organizmu, ale bywa też, że na pozór nic nie dostrzegamy, a ta niepełnosprawność jest bardzo głęboka. Stąd też niezbędne i ważne są środki pomocowe m.in. z PFRON-u oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mówił włodarz.

Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone corocznie w trzecią niedzielę marca. Ustanowione zostało przez Międzynarodową Organizację Pracy, a głównym jego założeniem jest zarówno kształtowanie świadomości dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych,  jak i walka z wykluczeniem społecznym oraz różnymi stereotypami na temat niepełnosprawności. 

 

Foto: UM Suwałki

Dodaj komentarz