Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych. Wyższy wskaźnik wykrywalności przestępczości

Roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy suwalskiej policji

 

Roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy suwalskiej policji za 2023 rok odbyła się w czwartek (22.02) w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. 

 

Głównym celem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa w powiecie, przedstawienie efektów pracy policjantów suwalskiej komendy za rok ubiegły oraz poinformowanie o planach na najbliższe 12 miesięcy. 

 

W 2023 roku, na terenie działania suwalskiej komendy wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępczości ogółem kształtuje się na nieco wyższym poziomie w stosunku do 2022 roku, wzrost o 5,2% i wynosi 83,6%. W kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie wskaźnik wzrósł o 4,6 % do poziomu 58,8%. Odnotowany został spadek wypadków drogowych o 6 w porównaniu do roku ubiegłego (2022 roku -28, 2023 roku -22), przy jednoczesnym spadku liczby ofiar śmiertelnych o 1 (2022 roku - 5, 2023 roku - 4). Spadła też liczba rannych o 9 (2022 roku - 28, 2023 roku - 19).

 

W 2023 roku, na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy powiatu suwalskiego nanieśli 2881 zgłoszeń, z czego potwierdzono i wyeliminowano 1675. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategoriach: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nadal jest narzędziem aktywnie wykorzystywanym przez mieszkańców, jako skuteczna forma komunikacji i dbania o bezpieczeństwo jako dobro wspólne, a z której efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci.

 

Flota suwalskiej Policji wzbogaciła się o nowy oznakowany radiowóz KIA Sportage zakupiony w ramach Programu modernizacji Policji na lata 20-21- 2024 oraz dzięki współfinansowaniu ze środków samorządu terytorialnego.

 

2 Komentarzy

Wyborca

23/02/2024

Dziękuję ja za taką wykrywalność jak za PISu. Idzie nowe bo chyba już komendanta z nadania prezesa już nie ma. Nie była to persona uprzejma i godna zaufania

Dodaj komentarz