Debata nad raportem o stanie miasta

Radni debatowali o stanie miasta

Długą debatę wywołał Raport o Stanie Miasta Suwałki za 2019 rok, który przedstawił podczas ostatniej sesji Rady Miasta Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

- Pomysł przygotowywania Raportów o stanie Miasta w naszym mieście nie jest niczym nowym. Pierwszy taki dokument opublikowaliśmy w 2010 roku raportując to co wydarzyło się w Suwałkach w 2009 roku. Dokument o którym będziemy debatować to publikacja, która w kompleksowy, usystematyzowany i przejrzysty sposób pokazuje najważniejsze dziedziny życia Suwałk: społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem według stanu na koniec 2019 roku. Raport ma dostarczyć Państwu rzetelnej i niezbędnej wiedzy na temat stanu naszego miasta i pozwolić na wyrobienie własnej opinii na ten temat – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Długą debatę rozpoczęli nie radni, a mieszkańcy Suwałk, którzy zebrali wymagane 50 podpisów dzięki którym mogli zabrać głos w dyskusji. Jako pierwszy na mównicy pojawił się Piotr Wasilewski, który poruszył m.in. temat prezydenckich insygniów, których nikt do tej pory nie widział oraz wydanych blisko 40 tysiącach złotych na projekt nowego herbu, który mimo kolejnych wersji wciąż nie ma ostatecznej, akceptowalnej wersji. Wasilewski poruszył też temat remontu ulicy Paca oraz liście prezydenta skierowanym do mieszkańców tejże ulicy w którym, zdaniem Wasilewskiego, oczerniono osoby domagające się remontu. Suwalczanin kwestionował też istnienie Dwutygodnika Suwalskiego, zamiast którego miasto powinno wydawać jedynie biuletyn. Po 10 minutach przewodniczący Rady Miasta postanowił odebrać Wasilewskiemu głos, co spowodowało kilkuminutową przepychankę słowną. Ostatecznie mówca dostał dodatkowa minutę, którą poświęcił na temat nauczycielskich pensji.

 

Audio file

 

Głos w imieniu mieszkańców zabrała również Katarzyna Karaszewska, która dziękowała prezydentowi za rozwój miasta i przeprowadzone inwestycje. Jej zdaniem miasto rozwija się prężnie i mieszkańcy są z tego dumni. Karaszewska odniosła się też negatywnie do słów przedmówcy, który domagał się dodatkowe czasu na dokończenie wypowiedzi.

 

Audio file

 

Z radnych pierwszy wypowiedział się Jacek Juszkiewicz, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, który argumentował dlaczego jego klub zagłosuje przeciwko udzieleniu włodarzowi wotum zaufania. Jak mówił radny, przedstawiony raport nie jest stanem faktycznym miasta, a jedynie punktem widzenia prezydenta. Dlatego też należy mówić o tym jakie są Suwałki, a nie jaki jest raport przygotowany przez urzędników podległych włodarzowi. Juszkiewicz w swoim wystąpieniu poruszył m.in. powiększającym się deficycie budżetowym miasta i przeinwestowaniu. Jego zdaniem w przyszłych latach zabraknie funduszy na nowe inwestycje, ale też na obsługę i konserwację inwestycji już zrealizowanych. Juszkiewicz uważa też, że za bardzo przeceniamy rolę lotniska, które nie spowoduje, że Suwałki staną się bardziej atrakcyjne. Generalnie o mieście mówił jako o neutralnym jeśli chodzi a atrakcyjność i takim, któe nie potrafi przeskoczyć liczy 70 tysięcy mieszkańców.  

 

Audio file

 

Z oferty, jaką Suwałki przygotowały dla osób młodszych, zadowolony był Jakub Amelian, przewodniczący młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Jego zdaniem miasto się rozwija, poprawiła się oferta skierowana do młodzieży w Suwalskim Ośrodku Kultury oraz powstały miejsca rekreacyjne.

 

Audio file

 

Z kolei o osobach starszych mówiła Wiesława Kwaterska, szefowa rady seniorów, która odniosła się do zdania Jacka Juszkiewicza odnośnie etosu seniora. Radny PiS wspomniał bowiem, że seniorzy mogliby skupić się w większym stopniu na pomocy przy wychowywaniu młodych pokoleń, a miasto skupia się jedynie na organizowaniu przedszkola dla seniorów - chóry, śpiewy czy lepienie z plasteliny. Wiesława Kwaterska zwróciła jednak uwagę, że nie każda osoba starszą chce poświęcić czas na dzieci i to właśnie wiek senioralny jest czasem w którym możemy zając się sobą.

 

Audio file

 

Kamil Klimek z klubu "Łączą nas Suwałki" stwierdził, że Suwałki nie są miastem kompletnym - dzieje się wiele dobrego, ale też dużo można jeszcze zrobić. Jego zdaniem miasto kompletne, oprócz infrastruktury, opiera się na trzech filarach . Pierwszym jest ochrona zdrowia w której oprócz opieki geriatrycznej dla seniorów zwrócił uwagę też na problemy zdrowotne młodzieży takiej jak wady postawy czy schorzenia szkieletowo-mięsniowe. Drugi filar, który odbija się na jakości naszego życia to czyste środowisko. Likwidowanie niskiej emisji i wymiana starych pieców to działania, które zdaniem radnego należy kontynuować. Trzeci filar to edukacja i oświata, który szczególnie przy sytuacji związanej z pandemią koronawirusa potrzebuje spokoju. 

 

Audio file

 

Sławomir Sieczkowski z ugrupowania "Mieszkańcy Suwałk" uważa, że nie powinno się ograniczać czasu wypowiedzi i dać się wypowiedzieć mieszkańcom do końca, gdyż pokazuje to, że boimy się debaty. Należy skupić się na rozwiązywaniu problemów, a nie patrzeć na to, kto dany problem zgłosił. Ze spraw zawartych w raporcie, które nie przyniosły pozytywnych rezultatów radny wymienił m.in raport powołanego w zeszłym roku zespołu ds. oświaty, który przeszedł bez echa, zamieszanie, które wprowadziło powstanie Centrum Usług Wspólnych, liczne podwyżki dla mieszkańców, konflikt z załogą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, czy wielomilionowe straty jakie przyniosło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. Zdaniem Sieczkowskiego miasto nie do końca dobrze radzi też sobie z gospodarowaniem miejskimi obiektami. Obiekty przekazywane są prywatnym najemcom, którzy robią na nich biznes, a miasto nie ma z tego korzyści. 

 

Audio file

 

Następnie po raz drugi głos zabrał Jacek Juszkiewicz z PiS, który chciał doprecyzować swoją wypowiedź odnoszącą się do seniorów. Jak mówił, uwaga miasta co do tej grupy społecznej skupiona jest jedynie na celach rekreacyjnych. 

 

Audio file

 

Karol Korneluk z Koalicji Obywatelskiej w swoim wystąpieniu skupił się na przedstawieniu niektórych wydarzeń z życia miasta w kolejności chronologicznej. Wspomniał m.in. o rewitalizacji suwalskich bulwarów, budowie kolejnego miejskiego żłobka, strajku nauczycieli, powstaniu Centrum Usług Wspólnych czy modernizacji kostki brukowej na ul. Kościuszki.

 

Audio file

 

Tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości skupił się na temacie śmieci. Stwierdził, że selekcja śmieci w budynkach wielorodzinnych praktycznie nie istnieje oraz, że w Suwałkach potrzebna jest spalarnia śmieci. 

 

Audio file

 

Po dyskusji radni podjęli decyzję o udzieleniu Prezydentowi Suwałk votum zaufania. „Za” głosowali radni klubów Łączą nas Suwałki oraz Koalicji Obywatelskiej. „Przeciw” byli radni z Prawa i Sprawiedliwości oraz Mieszkańcy Suwałk. Jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości „wstrzymał się od głosu”.

 

Foto: UM Suwałki

3 Komentarzy

Panie Juszkiewicz najlepiej stworzyć przedszkola koedukacyjne: dla dzieci do lat 7 i powyżej 60 lat. Co w tym czasie robiłyby młode matki? Ich życie miałoby polegać na pobieraniu zasiłków na dzieci? Popieram panią Kwaterską osoby starsze mogą sobie pozwolić na to żeby leżeć i pachnieć na emeryturze. To będzie najlepsza szkoła dla młodych rodziców. Młodym matkom mogą sporadycznie pomóc, ale wychowanie dzieci to rola rodziców. 

Lubu dubu

03/07/2020

Tego Wasila pięknie zgasila Pani Karaszewska. Pisowczyka co mieszkańcy go olali niewybierajac w wyborach a teraz męczy że 50 osób go poparło.... chłopie pod kościołem od ręki zbiera się tyle a Ty uważasz się za gościa co po rodzinie zebral8 trochę głosów? Jesteś klakierem przy ministrze edukacji narodowej, gdzie twoje w epidemii wystąpienia że Minister nie potrafił młodym ludziom powiedzieć jak będą wyglądały egzaminy czy zajęcia? Nic, skuliles się w kulkę i myślisz że wygryziesz starych pisowcow w Suwałkach, ale oni to przynajmniej ideowi i coś robili. A Ty? Kumplujesz się z katechetka niby niezależna od Sieczkowskiego co was popiera w osobie 1 radnej Karpinskiej myśląc że wygryziecie radna Karpińska, Bezdzieckiego, Juszkiewicza czy Schabienskiego i razem będziecie krzyczeć Jarosław.....oby tak dalej!

Dodaj komentarz