Rozbiórka pomostu - plaża w Krzywem zamknięta

Rozbiorą pomost na plaży w Krzywem

Gmina Suwałki informuje, iż w dniach 17 – 21 lipca plaża w miejscowości Krzywe nad jeziorem Czarnym będzie niedostępna dla wypoczywających. Zamknięcie plaży spowodowane jest trwającą w tym czasie rozbiórką pomostu.

 

Stan techniczny demontowanego pomostu wykluczał możliwość jego remontu. Budowla kwalifikowała się wyłącznie do rozbiórki ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Samorząd Gminy Suwałki zamierza do końca września zakończyć budowę nowego pomostu pływającego na plaży.

 

Sytuacja epidemiologiczna COVID -19 spowodowała wydłużenie procesu wszelkich procedur, pokrzyżowała plany i zmusiła samorząd do zmiany harmonogramu prac. Pierwotnie nowy pomost miał stanąć nad Czarnym w czerwcu, tymczasem jest to możliwe dopiero na koniec sezonu. 

 

Inwestycja realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Wigierskiego Parku Narodowego i Gminy Suwałki pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Dodaj komentarz