Przegląd drzew w Suwałkach - jedno wymagało ścięcia

Przegląd drzew w Suwałkach prowadzi Zarząd Dróg i i Zieleni

Przegląd drzew w Suwałkach prowadzi Zarząd Dróg i i Zieleni. Ścięcia wymagało drzewo przy ul. Bakałarzewskiej, a podcięcia jedno znajdujące się w Parku Konstytucji 3 Maja. 

 

Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej Zarządu Dróg i Zieleni wykonują obecnie przegląd miejskiego drzewostanu. Metodą wizualną sprawdzane są drzewa rosnące wzdłuż ulic, ścieżek rowerowych oraz w parkach. Podczas przeglądu oceniane są poszczególne organy każdego badanego drzewa: sylwetka, pień i korona pod kątem zagrożenia złamaniem lub rozłamaniem, widoczne części strefy korzeniowej pod kątem zagrożenia wywróceniem. Pod uwagę brany jest również wiek drzewa i jego gatunek, a także cechy siedliskowe i otoczenie w jakim rośnie.

 

W ostatnim czasie został dokonany m.in przegląd drzewostanu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego oraz bulwarze nadrzecznym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 1-go Maja. Jednocześnie zostały wykonane cięcia sanitarne oraz techniczne, które polegały na usunięciu posuszu z drzew.

 

W ramach prowadzonych prac okazało się, że dwa drzewa wymagają bardziej zaawansowanych zabiegów. Jedno drzewo zostało wycięte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – zarządcę terenu przy moście przy ul. Bakałarzewskiej. Powodem był rosnący na nim grzyb, po wycięciu okazało się, że było ono puste w środku co wskazuje na śmierć biologiczną. Opisywane drzewo uznawane było za pomnik przyrody, jednak po zaobserwowaniu zagrożenia Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta o zdjęcie tego statusu, co nastąpiło w 2020 roku. 

 

Drugie drzewo – znajdujące się w Parku Konstytucji 3 Maja rośnie nadal, jednak wymagało ścięcia konaru drzewa, które uległo złamaniu. Warto tutaj zaznaczyć, iż drzewo z zewnątrz wyglądało na zdrowe, jednak po wykonanym zabiegu okazało się, że konar w środku był pusty.

 

Foto: ZDiZ

5 Komentarzy

A jak będzie wichura i jak pan Adrian będzie przechodził koło tego drzewa , pustego w środku ,i jak te drzewo złamie się i uderzy w pustą głowę pana Adriana to do kogo będzie pretensja?

Witam.  Proponuję sprawdzic drzewa na ul. Konopnickiej ,. sa tak wysokie ze zasłaniają latarnie..dziekuje

drzew nie powinno się sadzić przy drogach parkingach i blokach

Dodaj komentarz