Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

Laptopy i środki do dezynfekcji dla dzieci

Miasto Suwałki przystąpiło do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach którego otrzymało ponad pół miliona złotych na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii.

 

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach projektu pozyskano środki w wysokości 550.740 zł. W ramach przyznanych środków zakupiono 169 laptopów z oprogramowaniem, z tego 162 przekazano na podstawie umowy użyczenia 100 rodzinom zastępczym i 7 placówce opiekuńczo-wychowawczej, 16 programów rozwijających i edukujących dla dzieci z niepełnosprawnością, 100 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiowanie, drukowanie, skanowanie), zakupiono i przekazano do pieczy zastępczej maseczki (3.890 szt.), rękawiczki (19.450 szt.) i płyny do dezynfekcji (234 l), a także wyposażono w placówce opiekuńczo-wychowawczej miejsce do kwarantanny lub izolacji dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek.

 

Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii „COVID-19” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (84,28%) i budżetu państwa (15,72%).

 

Dodaj komentarz