Świętowali pracownicy socjalni

Miejskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Suwalskim Ośrodku Kultury

 

Miejskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w środę (23.11) w Suwalskim Ośrodku Kultury. 

 

Gratulacje, kwiaty, nagrody i awanse, a na koniec koncert zespołu SOK band - tak w skrócie przebiegały w Suwałkach obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Wczoraj w SOK-u pojawiło się kilkaset osób wraz z władzami miasta, Czesławem Renkiewiczem, Zdzisławem Przełomcem i Romanem Rynkowskim. Wręczyli oni awanse dla pracowników miejskich instytucji pomocowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej "Kalina", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

- To spotkanie jest po to, aby podziękować Państwu za codzienny trud i pracę. Nasze jednostki pomocy społecznej funkcjonują bardzo dobrze. Realizujecie Państwo zadania, macie krąg osób, którym pomagacie. W jednostkach jest zatrudnionych ponad 300 osób, najwięcej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Do realizacji Państwa zadań trzeba mieć szczególne predyspozycje. Musicie wykazywać empatię, musicie codziennie „pokazywać” serce drugiemu człowiekowi, musicie być otwarci na człowieka i nie ulega wątpliwości, że tak codziennie pracujecie. Dziś chcemy Wam za to podziękować - mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Początkiem tworzenia zawodowych służb socjalnych był rok 1975. Już wtedy powstawały struktury i profesjonalne kadry pomocy społecznej, które w ramach jednostek służby zdrowia i terenowych organów administracji  organizowały pomoc mieszkańcom. Jednakże nowy rozdział w historii pomocy społecznej otworzyła ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, która nadała tej dziedzinie odpowiednią rangę i ustanowiła dzień 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego.

 

Dodaj komentarz