Siedem nowych stacji SUWER-a, ale za dwa lata

Miasto Suwałki planuje rozszerzenie systemu roweru miejskiego SUWER

 

Miasto Suwałki planuje rozszerzenie systemu roweru miejskiego SUWER o nowe rowery i stacje w mieście oraz gminie Suwałki. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2026-2027.

 

Z końcem maja interpelację w sprawie utworzenia stacji rowerowej "SUWER" na Osiedlu Piastowskim w Suwałkach złożył do prezydenta Suwałk radny Jacek Juszkiewicz.  Jako lokalizację zaproponował ulicę Mieszka I w pobliżu sklepu sieci „LEWIATAN". 

- Przedmiotowy wniosek jest zasadny z uwagi na to, że najbliższa stacja znajduje się na ul. W. Sikorskiego na wprost PWiK Sp. z o.o. Znaczne oddalenie od osiedla wyklucza możliwość korzystania z roweru miejskiego jako środka komunikacji w codziennych dojazdach do szkoły lub pracy i powrotach do miejsca zamieszkania tym środkiem transportu - czytamy w interpelacji. 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk poinformował, że obecnie zawarta umowa z konsorcjum firm Orange Polska S.A. i Roovee S.A. zakłada obsługę dotychczasowych 17 stacji rowerowych i 160 rowerów. Dodał jednak, że Miasto Suwałki planuje rozszerzenie systemu roweru miejskiego SUWER w ramach projektu dotyczącego wspierania zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki. Projekt ten znajduje się na liście projektów zintegrowanych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk i współfinansowany będzie z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2026-2027. Przewiduje on realizację kilku zadań związanych z rozwojem zrównoważonej mobilności miejskiej w kierunku przejścia na gospodarkę zeroemisyjną. Jednym z zadań przewidzianych w projekcie jest rozbudowa miejskiego systemu SUWER o 5 nowych stacji rowerowych z zakupem 50 rowerów na terenie miasta Suwałki oraz wykonanie 2 stacji rowerowych z zakupem 20 rowerów na terenie Gminy Suwałki. 

- Dokładne lokalizacje nowych stacji rowerowych nie zostały jeszcze wybrane, gdyż potrzeba rozbudowy systemu SUWER nie dotyczy jedynie Osiedla Piastowskiego, ale również i pozostałych osiedli o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Dlatego też lokalizacje będą ustalone na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu, co przewiduje się na styczeń 2026 r., zgodnie z propozycją harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie dla Programu Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021 —2027 ZIT Suwałki. Informuję, że przy wyborze nowych lokalizacji stacji rowerowych będą brane pod uwagę różne czynniki m.in. atrakcyjność danego miejsca wśród mieszkańców, bliskość większych osiedli mieszkaniowych czy obiektów oświatowych, możliwości techniczne wykonania stacji rowerowej itp. w celu jak najlepszego dostosowania systemu SUWER do potrzeb mieszkańców miasta i osób korzystających z rowerów miejskich - przekazał w swoim piśmie włodarz.

Dodaj komentarz