Osadzeni odbywają kurs ogólnobudowlany

Grupa osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach uczestniczy w kursie

 

Grupa osadzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach uczestniczy w kursie, który umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy w sektorze budowlanym, co ma ułatwić im znalezienie pracy po odbyciu kary. 


Od początku tygodnia w Areszcie Śledczym w Suwałkach odbywa się kurs "Ogólnobudowlany" finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szkolenie obejmuje pond 100 godzin dydaktycznych oraz praktycznych, a uczestniczy w nim 12 osadzonych. W trakcie zajęć osadzeni mają możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy w sektorze budowlanym, poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pomocy przedlekarskiej, a także nauczyć się wykonywania prac remontowych – malarskich oraz glazurniczych. 

 

Głównym założeniem kursu zawodowego jest nabycie przez osoby pozbawione wolności wiedzy i umiejętności praktycznych oraz podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych. Kurs to także element procesu resocjalizacji. Skazani w kontekście zdobycia kompetencji zawodowych, rozwoju osobistego zwiększają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia po wyjściu na wolność i prawidłową readaptację w środowisku zewnętrznym.

 

Foto: Areszt Śledczy w Suwałkach

Dodaj komentarz