Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy spotkali się w Wigrach

spotkanie Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Gabrieliusem Landsbergisem

Kwestie bezpieczeństwa i polityki wschodniej oraz współpraca regionalna i gospodarcza to najważniejsze tematy nieformalnych rozmów dwustronnych ministra Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Gabrieliusem Landsbergisem.

 

W trakcie spotkania ministrowie zapewnili o ścisłej współpracy naszych państw w kwestiach bezpieczeństwa, w tym o podobnym spojrzeniu na sytuację za wschodnimi granicami Polski i Litwy. Szef polskiej dyplomacji podkreślił kluczowe znaczenie zdecydowanej postawy Polski i Litwy w odniesieniu m.in. do wydarzeń na Białorusi i w Rosji. Przypomniał również o konieczności kontynuacji ścisłej współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego. 

 

Minister Rau zwrócił uwagę na bardzo dobry stan współpracy wojskowej Polski i Litwy, realizowanej m.in. w ramach podpisanej przez Prezydentów Polski i Litwy w Warszawie 21 lutego 2019 r. „Deklaracji o wzmocnieniu polsko-litewskiego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa”. Szef polskiej dyplomacji podkreślił wkład Polski w zapewnienie bezpieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii poprzez realizowaną z sukcesem misję Baltic Air Policing, w której uczestniczą polscy żołnierze. Minister Rau wyraził przy tym uznanie dla zaangażowania Litwy w prace Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) jako formatu odgrywającego ważną rolę w ramach NATO. Szef polskiego MSZ podkreślił również znaczenie współpracy regionalnej, m.in. w ramach Inicjatywy Trójmorza – formatu, który może odegrać kluczową role w modernizacji sektorów energetyki i infrastruktury w naszym regionie. 

 

Tematem polsko-litewskich rozmów była również sytuacja mniejszości narodowych po obu stronach granicy. Minister Rau przypomniał o konieczności rozwiązania problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie (m.in. w zakresie dbałości o stan polskiego szkolnictwa) oraz ustawowego uregulowania ochrony praw mniejszości narodowych.

 

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Dodaj komentarz