Rządowe pieniądze znów omijają Suwałki

Bez wsparcia finansowego z rządu dla Miasta Suwałki

Po raz drugi Miasto Suwałki zostało pominięte przy rozdaniu pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Władze Suwałk starały się o dofinansowanie trzech projektów kwotą ponad 26 mln zł o łącznej wartości blisko 53 mln zł.

 

Oznacza to, że do Suwałk nie trafią żadne środki finansowe z rządowej tarczy, które miały zostać przeznaczone m.in. na remont bloku sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 oraz dokończenie przebudowy ulicy Krzywólka w Suwałkach. - Przygotowaliśmy konkretne zadania do realizacji, na które czeka wielu Suwalczan. Jesteśmy drugim co do wielkości miastem w województwie podlaskim liczącym 70 tys. mieszkańców, których niestety pominięto przy wsparciu miejskich inwestycji. Jest mi z tego powodu bardzo przykro – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Poniżej prezentujemy listę inwestycji, które zgłosiło Miasto Suwałki do drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  • Budowa ul. klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z budową estakady. Szacowana wartość: 32 000 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 16 000 000 zł
  • Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza. Szacowana wartość: 6 000 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 2 700 000 zł.
  • Przebudowa i remont bloku sportowego i budowy boiska z bieżnią w SP nr 5 przy ul. Klonowej 51 w Suwałkach. Szacowana wartość: 14 930 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 7 465 000 zł.

 

Razem: 52 930 000,00    
Wnioskowane dofinansowanie: 26 165 000,00

11 Komentarzy

Mamy niby "naszego" posła co tak pieknie mówi? Szkoda ze tylko gada zero czynów. Kto na niego glosuję? Czy lata ze skrzynka wódki po okolicznych wsiach przed wyborami i obiecuje zlote góry dla wojta sołtysa proboszcza a ci robia mu PR. Podziekujcie dla niego w wyborach

Teresa Brzozowska

01/04/2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, chciałam sprawdzić z czyich środków tworzony jest ten Fundusz zarządzany przez „grupę" rządową, o którym tyle się słyszy nieprawidłowości i w powszechnym przekonaniu jest wykorzystywany politycznie. 

RFIL – co to jest? Na stronie Kancelarii Premiera znajdujemy informacje:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Czyli rząd ma własne rządowe środki -  i trafia  tymi środkami  w wybrane według swobodnie kształtowanych zasad wyboru  gminy, miasta i powiaty a innym notorycznie nie dane jest  otrzymanie  wsparcia,  jeśli nie są z właściwym paszportem.  

 

Okazuje się, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL powstał z redystrybucji środków dokonanej przez rząd, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 . Zatem Rząd utworzył drugi Fundusz czerpiąc środki z już istniejącego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19? Tylko że ten Pierwszy Fundusz musi być przejrzysty, są środki między innymi z  EU , a ten drugi to Fundusz  rządowy i środki rządowe. Po co komu fundusz od funduszu, po co ?  

Geneza  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – powstał w ramach poniższej Ustawy

Art. 65. - [Tarcza antykryzysowa; Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Par. 4.  Środki Funduszu pochodzą z:

1) wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

3) wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich;

4) wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66;

5) środków z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3;

6) innych przychodów.

5.  Środki Funduszu mogą być przeznaczane na:

1) finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

2) wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3, oraz pokrycie kosztów ich emisji;

3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 67 ust. 2, wraz z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych;

4) 2  zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Ani Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych -z-zapobieganiem COVID, ani utworzony w ramach tej ustawy Fundusz przeciwdziałania Covid, 19 nie przewidują transferu środków na jakiś prywatny Fundusz rządowy, którymi rząd dysponuje finalnie według tylko mu znanych zasad. Co przeszkadzało Premierowi wykonywanie swoich obowiązków w ramach tego właśnie Funduszu o przeciwdziałaniu COVID i po co tworzył Fundusz od Funduszu?

 

Wnioski:

1.     Kancelaria Premiera wprowadza wszystkich obywateli w błąd, utrzymując treści nieprawdziwe na własnej stronie internetowej sugerując, iż to są środki rządowe a nie są!

2.     Kancelaria wprowadza w błąd Obywateli, twierdząc ze daje środki rządowe. Nic nie daje, a mało tego, wykorzystuje jako narzędzie sterowania politycznego, sprzeczne z interesem ogółu łożących na Fundusz i uprawnionych beneficjentów . Środki te rozdaje według niejasnych kryteriów

 

Dlaczego moje miasto Suwałki, najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce, jest pomijane w akceptacji wniosków o dofinansowanie z Funduszu o przeciwdziałaniu COVID ,?

Jestem ciekawa jakie było uzasadnienie odmowy przyznania środków dla miasta Suwałki. Prawdziwy powód zapewne jest taki, że być może Prezydent nie należy do PIS albo nie popiera PIS, być może większość Rady jacyś oportuniści i nie należą do PIS?  Ojca Rydzyka Suwałki nie interesują.

Czyli wszystko kładzie się cieniem na moje MIASTO SUWAŁKI.    

Nie wyobrażam sobie, aby Suwałki były pomijane w dystrybucji środków z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID 19. Działajmy więc. Dbajmy o miasto, które kochamy, w którym mieszkamy albo mamy dobre stamtąd wspomnienia.

Teresa B.A.  

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana- -18975967/art-65

bo nieważne na kogo zagłosujecie i tak wchodzi pierwszy z listy taki złodziejski system i dalej można okradać i oszukiwać

to sobie przypomnijcie, co wyrabia opozycja na forum europejskim. Odbierać pieniądze bo im się władza nie podoba. Może rząd przyjął taktykę opozycji. Jak samorząd jest wrogi to pieniędzy mniej. Kto mieczem wojuje ten od miecza ginie. 

Józef

02/04/2021

Dlaczego mieszkańcy Suwalszczyzny są tak traktowani?? Czy oni są gorszymi Polakami? Przecież te pieniądze nie są przekazywane członkom żadnej partii, tylko korzystają z nich wszyscy ludzie, którzy tu się urodzili i tu mieszkają oraz żyją od stuleci.  A to, jakie kto ma poglądy nie powinno mieć żadnego znaczenia. Oni są mieszkańcami tej polskiej, suwalskiej ziemi. Kiedyś znany francuski filozof  Jean Paul  SARTRE powiedział że " Człowiek nie wybiera czasu i miejsca swojego życia, zostaje wrzucony w istnienie".  To dlaczego musimy teraz ponosić skutki  takiego nieuczciwego traktowania nas przez rządzących i jako ludzie zostaliśmy zakwalifikowani do gorszego sortu?? Czy to jest uczciwe i sprawiedliwe?? Radosnych i miłych Świąt.

Dodaj komentarz