Radni przyjęli strategię współpracy Miasta i Gminy Suwałki

Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk

 

Miasto i Gmina Suwałki uchwaliły w środę (29.11) wspólną Strategię Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030. Samorządy będą chciały sięgnąć po środki na projekty z zakresu energii odnawialnej, mobilności, edukacji zawodowej czy rozbudowy lotniska.

 

W środę (29.11) podczas sesji Rady Miasta Suwałki, miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk 2030". Stanowi ona dokument zacieśniający współpracę pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki. Przyjęta Strategia otwiera drogę do starania się o pieniądze unijne z nowej perspektywy na realizację konkretnych projektów. Samorządy będą miały do wykorzystania prawie 31 mln euro. Miasto i Gmina będą chciały sięgnąć po środki na projekty z zakresu m.in.: energii odnawialnej, mobilności, edukacji zawodowej czy rozbudowy lotniska i utworzenia Rodzinnych Domów Dziecka.

- Mamy dobrego partnera. Gmina Suwałki ma potencjał rozwojowy. To jest zauważalne w województwie i kraju. Miasto i Gminę łączy wiele obszarów. Nie tylko sąsiedztwo ale też przedsiębiorcy czy edukacja. Strategia, którą opracowaliśmy pozwoli nam sięgnąć po pieniądze na inwestycje i działania, które zaplanowaliśmy do realizacji – mówił podczas Sesji Rady Miejskiej Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Oprócz środków dedykowanych na ZIT oba samorządy będą mogły brać udział w otwartych konkursach i pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz