Powstaną kolejne kluby seniora

Powstaną kolejne kluby seniora

Zarząd Województwa Podlaskiego dofinansował utworzenie dwóch klubów seniora w Gminie Szypliszki i dwóch w Gminie Suwałki. 

 

Na posiedzeniu 1 lipca Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 2,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów, realizowanych w ramach Lokalnych Grup Działania. Dofinansowanie trafiło m.in do Stowarzyszenia Wiejskiego „Po Drabinie”, które wraz z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia zrealizuje dwa projekty. W ramach pierwszego z nich utworzy dwa kluby seniora w gminie Szypliszki, w ramach drugiego dwa kluby seniora w gminie Suwałki. Wartość każdego z tych projektów wynosi 341 tys. zł, dotacja z RPOWP to 288 tys. zł. Oba projekty pochodzą z konkursu w ramach LGD „Suwalsko – Sejneńska”.

Dodaj komentarz