Oceniali stan połączeń drogowych Polska-Litwa

Wizyta ministrów Polski i Litwy

W dniach 8-9 października 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej oraz samorządów obszarów pogranicza polsko-litewskiego. 

 

Celem spotkania w którym uczestniczyli wiceministrowie z Polski Rafał Weber i Litwy Władysław Kondratowicz była ocena stanu połączeń drogowych pomiędzy Polską a Litwą. Drogi lokalne w tym te prowadzące do przejść granicznych, wizytowane były przez przedstawicieli obu delegacji przy udziale zarządców tych dróg. Zebrane informacje posłużą oszacowaniu skali potrzeb oraz możliwych sposobów ich zaspokojenia. W pracach zespołu polsko-litewskiego uczestniczył Starosta Witold Kowalewski.

 

- Polska i Litwa ściśle współpracują przy realizacji dużych inwestycji transgranicznych, takich jak Via Baltica i Rail Baltica. Nie zapominamy przy tym o mniejszych zadaniach, takich jak drogi lokalne, z których mieszkańcy regionów przygranicznych korzystają na co dzień. Polskie samorządy przy budowie nowych dróg, modernizacji i przebudowie obecnych, mogą korzystać z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z rezerwy subwencji ogólnej – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Dodaj komentarz