Konkurs plastyczny „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

Konkurs plastyczny „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

Samorząd Województwa Podlaskiego przy udziale Stowarzyszania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wznowił nabór prac plastycznych od uczniów szkół podstawowych w ramach II edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”.

 

Główną ideą konkursu jest pokazanie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych na rzecz poprawienia wizerunku obszarów zależnych od rybactwa, polepszenia komfortu oraz jakości życia na terenach gmin położonych na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju widzianych oczami dzieci i młodzieży.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną lub komputerową, zmian jakie nastąpiły/nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków PO RYBY 2014-2020. Autorzy najlepszych i najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

 

Prace plastyczne w Konkursie będą przyjmowane do 30 września 2020 roku. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na uczestnictwo w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 30 września na adres:

 

  • Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • ul. Marii Skłodowskiej 14
  • 15-097 Białystok
  • (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” – II edycja).

 

Dodaj komentarz