Kolejna droga do remontu

Przebudowa drogi Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark

Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark.

 

Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Gminę Suwałki. W zakres prac na długości odcinka 2,269 km. wchodzą:

a) Roboty ziemne
b) Podbudowa drogi na całej szer. korony z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 z zawartością
50 % kruszywa łamanego
c) Nawierzchnia - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1/KR2
d) Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1/KR2

 

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego to 2 146 221,33 zł. Kwota dofinansowania z RFIL wyniosła - 2 000 000,00 zł. Wkład finansowy Gminy Suwałki - 124 288,13 zł. Powiat Suwalski - 21 933,20 zł. Prace mają zakończyć się do 15 listopada bieżącego roku.

 

2 Komentarzy

Dodaj komentarz