W Ratuszu funkcjonują wszystkie wydziały

Urząd Miasta w Suwałkach pracuje bez zmian

W związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem Covid-19 u Prezydenta Miasta suwalski Ratusz poinformował, że podejmowane są działania mające na celu ograniczenie ewentualnego dalszego rozprzestrzeniania zakażenia.

 

W piątek (25.09) z samego rana pracownicy Urzędu zostali poinformowani o wytycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach co do sposobu pracy. Wszystkie wydziały pracują i można w nich załatwić każdą sprawę. Dla bezpieczeństwa interesariuszy urząd rekomenduje ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub przełożenie bezpośrednich wizyt na termin późniejszy.


 
Kierownictwo Urzędu, Naczelnicy wydziałów i osoby które miały w okresie ostatnich siedmiu dni bezpośredni kontakt z Prezydentem Suwałk nie biorą udziału w obsłudze interesantów i będą ograniczały do niezbędnego minimum kontakt ze współpracownikami.


 
- Wszystkie inne decyzje dotyczące organizacji pracy urzędu (ograniczenia dostępu, praca zdalne itp.) będą podejmowane niezwłocznie, adekwatnie do rozwoju sytuacji i w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach - komunikuje Urząd Miasta.

Dodaj komentarz