Otrzymali medale „Za zasługi dla Obronności Kraju”

Pięć osób zostało uhonorowanych Srebrnymi Medalami w Ratuszu

 

Pięć osób zostało w poniedziałek (27.05) uhonorowanych Srebrnymi Medalami „Za zasługi dla Obronności Kraju.” Przyznawane są rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

 

W poniedziałek w Urzędzie Miasta w Suwałkach odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnych Medali „Za zasługi dla Obronności Kraju.” Medale rodzicom wręczył szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach ppłk Jana Suwara, a w imieniu Samorządu Miasta gratulacje oraz życzenia wyróżnionym złożył Prezydenta Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju może być przyznawany rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.
  

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju zostali uhonorowani:

 

  • Jarosz Bożena
  • Jarosz Zbigniew
  • Pietruszewska Regina
  • Pietruszewski Romuald
  • Wysocka Janina

 

Foto: UM Suwałki

Dodaj komentarz