Dodatek Solidarnościowy - co warto o nim wiedzieć

Dodatek solidarnościowy z ZUS

Dodatek solidarnościowy można  otrzymywać  za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeśli uprawniony nie przekazał wniosek w czerwcu, a zrobi to dopiero w lipcu  wówczas dodatek dostanie przez 2 miesiące. Miesięczna kwota świadczenia wynosi 1400 zł.

 

- W województwie podlaskim wpłynęły prawie 1,6 wniosków, a w całym kraju 59 tys. 62 proc. świadczeń zostało już wypłaconych, a w Oddziale ZUS w Białymstoku 67 proc. Do tej pory w naszym regionie pomoc skierowaną  do pracowników, otrzymało 1030 osoby na kwotę 1,2 mln.– informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

 

- Wśród pracowników, którzy stracili pracę przeważają kobiety  i stanowią 57 proc zaś mężczyźni  to 43 proc. Najliczniejsza grupa wiekowa to osoby miedzy  26-35 rokiem życia to 33,4 proc. a kolejna to 36-45 lat -  oni wynoszą  24,3 proc. wszystkich ubiegających się o dodatek- dodaje Krupicka.

 

Warunki, które trzeba spełnić

Dodatek solidarnościowy mogą otrzymać  osoby, które w 2020 r. pracowała łącznie na etacie co najmniej 60 dni i po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał z nimi umowę za wypowiedzeniem lub upłynął okres, na który umowa była zawarta. Świadczenie otrzymają także bezrobotni, jak również zarejestrowani w urzędzie pracy. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego nie można otrzymywać równocześnie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z urzędu pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczasowe świadczenie na okres pobierania dodatku solidarnościowego. Jeśli uprawniony pobrał już zasiłek dla bezrobotnych, to  dodatek solidarnościowy ZUS wypłaci za ten miesiąc pomniejszony o wypłaconą kwotę zasiłku.

 

Osoba ubiegająca się o to świadczenie nie możesz mieć również innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS, a ostatnim warunkiem jest legalny pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym cudzoziemców).

 

Warto wiedzieć

W czasie pobierania dodatku solidarnościowego podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych ZUS i jest to wniosek o symbolu EDS. Dokument można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym  lub profilem PUE.

 

- Jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana w trakcie miesiąca, to za ten miesiąc dodatek solidarnościowy nie przysługuje. A w sytuacji, gdy przyznany zostanie dodatek  to już nie przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Z kolei jeśli w danym miesiącu osoba uzyska tytuł do ubezpieczeń społecznych np.  podejmie pracę, to nie będzie miała prawa do świadczenia za ten miesiąc. Co ważne z dodatku solidarnościowego komornik nie będzie mógł dokonać żadnych potrąceń - wylicza rzeczniczka.

Dodaj komentarz