Czym jest Mała Instytucja Płatnicza i kto może ją założyć? 

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza i kto może ją założyć? 

 

W miarę rozwoju sektora wirtualnych usług finansowych rośnie zainteresowanie Małymi Instytucjami Płatniczymi. Stanowią one formę prowadzenia działalności gospodarczej i dla wielu firm okazują się bardzo opłacalne. Wynika to głównie z ogromnej popularności transakcji bezgotówkowych, które mają coraz większy udział w obrocie. 

 

Czym właściwie jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP) i kto powinien rozważyć jej założenie? 

 

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza? Najważniejsze cechy

W Polsce funkcjonują dwa główne rodzaje instytucji płatniczych. Pierwsze to Krajowe Instytucje Płatnicze (KIP) działające na podstawie zezwolenia KNF. Aby zostać KIP, trzeba spełnić szereg wymogów, m.in. kapitałowych i dotyczących formy prawnej prowadzonej działalności.

 

Drugi rodzaj to Małe Instytucje Płatnicze, które zostały wprowadzone w Polsce w celu wdrożenia dyrektywy PSD2. Status MIP mogą uzyskać wszystkie podmioty chcące samodzielnie świadczyć usługi płatnicze - np. pośrednicząc przy transferach pieniężnych, co możemy zaobserwować w przypadku popularnych platform marketplace. To świetna opcja dla wszystkich firm, które chciałyby prowadzić wirtualne kantory wymiany walut lub świadczyć usługi pożyczkowe i kredytowe. 

 

Wymogi, jakie musi spełnić kandydat na MIP, są bowiem mniej restrykcyjne niż w przypadku KIP. Sprawę dodatkowo ułatwi pomoc prawna ze strony kancelarii, która świadczy usługi podmiotom z sektora FinTech. 

 

Kto może (lub musi) zostać MIP?

Małe Instytucje Płatnicze to rozmaite podmioty z różnych branż. Będą to przede wszystkim przedsiębiorstwa, które:

 

  • pośredniczą w przekazywaniu środków między użytkownikami np. w ramach last mile delivery czy marketplace,
  • prowadzą kantory online,
  • udostępniają bramki płatnicze (np. internetowy sklep z własnym systemem płatności),
  • oferują usługi dodatkowe dla działalności kredytowej lub pożyczkowej, 
  • obsługują odroczone płatności za zakupy,
  • prowadzą giełdy walut (również wirtualnych),
  • udostępniają mechanizmy przyjmowania płatności np. w ramach donacji czy darowizn,
  • obsługują cykliczne płatności za usługi stałe.

 

Taka forma działalności zdecydowanie ułatwia procedury w ramach transferu środków finansowych. Nie zmienia to faktu, że MIP zostało obwarowane kilkoma ważnymi ograniczeniami. 

 

Na co powinieneś uważać, prowadząc MIP?

Prowadząc Małą Instytucję Płatniczą, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze taka forma działalności wymaga zachowania zasady terytorialnej - co oznacza, że możesz funkcjonować jedynie na terytorium Polski. MIP mają zakaz zatrudniania agentów w innych krajach i otwierania zagranicznych oddziałów. 

 

Po drugie wszyscy przedsiębiorcy są zobligowani do przestrzegania limitu wysokości środków przechowywanych dla jednego użytkownika w danym momencie. Limit ten wynosi 2 tysiące euro (choć przekazywane kwoty mogą być wyższe).

 

Po trzecie - i najważniejsze - roczny obrót przedsiębiorstwa będącego MIP nie może przekroczyć 1 500 000 euro. Dlatego w ciągu jednego roku Mała Instytucja Płatnicza powinna obracać kwotą nieprzekraczającą 18 milionów euro. Jeśli przedsiębiorca przekroczy ten próg, będzie zobowiązany do uzyskania licencji Krajowej Instytucji Płatniczej. Niestety proces ubiegania się o uprawnienia KIP jest wyjątkowo skomplikowany. W takiej sytuacji również warto skorzystać z pomocy kancelarii od obsługi podmiotów z rynku regulowanego. 

 

Wnioski 

Jeśli planujesz wejść w sektor FinTech, np. wykonując transfery pieniężne, obsługując własny system płatności lub działając jako kantor wymiany walut, możesz zostać Małą Instytucją Płatniczą. Ze względu na wysoki stopień skomplikowania obowiązków MIP, jej bieżące prowadzenie warto zlecić doświadczonej kancelarii prawnej. 

 

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz