Powstanie Poradnik Podlaskich Rad Seniorów

Integracja podlaskich rad seniorów

Suwalska Rada Seniorów wzięła udział w I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów, który odbył się na początku września w Supraślu. 

 

W zjeździe udział wzięli 15 Rad Seniorów działających w województwie podlaskim. W programie Kongresu znalazły się prelekcje, prezentacje i warsztaty, których głównym celem była debata nad wartościami i wspólną strategią działania na Podlasiu, a także wzajemne poznanie się i wymiana doświadczeń. Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Szukamy Polski, które w regionie od kilku lat realizuje przedsięwzięcia skierowane do przedstawicieli Rad Seniorów na rzecz aktywności podlaskich seniorów. 

 

Efektem współpracy organizatorów i przedstawicieli Rad Seniorów jest przygotowanie i w konsekwencji wydanie Poradnika Podlaskich Rad Seniorów pt. "Pytania i odpowiedzi". Ponadto efektem pracy Stowarzyszenia Szukamy Polski było powołanie i uruchomienie Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów z siedzibą w Białymstoku, którego głównym celem jest organizowanie wymiany doświadczeń, współpracy oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w województwie.

 

Suwalska Rada Seniorów jako najstarsza w województwie wzięła aktywny udział w Kongresie. Reprezentowali ją: Wiesława Kwaterska, Maria Lauryn, Teresa Wysocka-Kluczny i Kazimierz Jakimowicz. Członkowie SRS podzielili się swoimi doświadczeniami. Maria Lauryn przedstawiła prezentację pt. "Rady Seniorów - razem czy osobno?" udowadniając tezę, że rady seniorów powinny dążyć do tego, aby stać się niezastąpionym organem doradczym w samorządzie. Teresa Wysocka-Kluczny przedstawiła wystawę fotograficzną pt. "SRS 6 lat w działaniu". Jednym z niewymiernych efektów Kongresu była pełna integracja dotychczas działających rad bez względu na czasowe doświadczenia.

 

opr. Maria Lauryn, fot. Teresa Wysocka-Kluczny

1 Komentarzy

Dodaj komentarz