Suwalczanie mogą odpracować zadłużenia czynszowe

Praca zamiast spłaty długów

W Suwałkach mieszkańcy, którzy zasiedlają lokale socjalne i komunalne będą mogli odpracować zadłużenia czynszowe. 

 

To oferta Miasta skierowana do osób, które z różnych powodów nie są w stanie regulować należności wobec miejskiej spółki ZBM TBS. Odpracować zadłużenie będzie można poprzez proste prace na rzecz Suwałk. - Mamy kilkudziesięciu lokatorów, którzy niestety nie uiszczają opłat w określonych terminach dlatego też chcemy im pomóc w spłaceniu swoich długów na rzecz spółki ZBM TBS i oczywiście Miasta Suwałki. Dla przykładu podam, że 54 osoby zalegają ze spłatą kwoty w przedziale od 2 do 10 tys. zł. Łącznie jest to 254 tys. zł. 28 osób jest winnych kwotę w przedziale od 10 do 20 tys. zł. Łącznie to kwota 390 tys. zł – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

W celu ułatwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłaty zadłużenia wobec Miasta Suwałki, zostanie wprowadzona możliwość odpracowania zaległości do wysokości 10 tysięcy złotych w formie świadczenia rzeczowego.nŚwiadczenie rzeczowe będzie formą „zapłaty” umówionego zaległego czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. skieruje do dłużników pisemną informację o możliwości odpracowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach. Świadczenie będzie wykonywane na podstawie zawartej umowy przez zainteresowane strony.

 

Zakres świadczeń rzeczowych, które mogą być wykonywane w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach:
1) prace porządkowe np. sprzątanie, zbieranie i usuwanie śmieci, grabienie,
2) prace ogrodnicze np. pielenie, sadzenie, podlewanie,
3) prace pomocnicze remontowe  np. malowanie,
4) odśnieżanie ręczne

5 Komentarzy

Po co angażować Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Zieleni - proponuję na początek rozmowę z dłużnikiem, co on na to. Można zaproponować jemu na początek sprzątanie klatek schodowych we własnym bloku czy terenów zielonych i inne prace w pobliżu. Na to wystarczy zgoda ZBM i dobre chęci mieszkańców-dłużników. Niestety Olo może mieć rację z tą eksmisją.

Jestem za tylko nie dacie malowanie lamperri bo maluja drzwu i okna takie fachmany, SPRZATANIE  nic innego

Zoona nie mam nic przeciwko malowaniu. Jeżeli to będą osoby, które nigdy w życiu nie trzymały pędzla/wałka to własną klatkę niech malują jak najlepiej potrafią a Zoona możesz wziąć rozpuszczalnik i usunąć zbędną farbę. Jak Tobie spadnie papier na ulicy czy klatce to nie czekasz aż sprzątaczka to zbierze tylko sam go podnosisz.

Chyba sobie żartujesz? Robotę się wykonuje tak jak trzeba, a nie tak aby aby i jeszcze samemu poprawiać. Komuna się skończyła dawno. A co do papierków - to oczywiście kultura i wychowanie nakazuje po sobie posprzątać. Ale ty proponujesz sprzątanie po osobie trzeciej - co jest nieakcpetowalne

Dodaj komentarz