Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw”

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa podlaskiego

 

W czwartek 29. lutego w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” S.A w Suwałkach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorstw.

 

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa podlaskiego oraz wszystkich zainteresowanych możliwościami wsparcia ze środków unijnych. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu powinny przesłać formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: PIFE.SUWALKI@ares.suwalki.pl. Rekrutacja na spotkanie trwa do 27 lutego 2024 do godz. 12.00  za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie ares.suwalki.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. 

 

Spotkanie odbędzie się 29 lutego 2024 r. (czwartek), w godz. 10.00 - 13.00 w sali nr 1  (parter) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach, budynek Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” S.A w Suwałkach, 16-400 Suwałki,  ul. Osiedle II 6A  (wjazd od ul. Ciesielskiej). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program spotkania

10:00 – 10:20 - Powitanie uczestników i przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach,
10:20 – 11.10 - „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców z programów krajowych 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – (wybrane zagadnienia)”,– przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach,
11:10– 11:40 -„Pożyczki unijne dla przedsiębiorców”- przedstawiciel Podlaskiego Funduszu Rozwoju w Łomży,
11:40 – 12:40 – Wsparcie przedsiębiorców w zakresie pozyskania środków na B+R oraz cyfryzację – przedstawiciel Grantodawcy bonu na cyfryzacje i innowacje,
12:40 – 13:00 - Dyskusja, pytania, konsultacje indywidualne.

Dodaj komentarz