SBO 2022 - znamy listę projektów do głosowania

Suwalski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Wkrótce po raz dziewiąty mieszkańcy Suwałk zdecydują, co zostanie zrealizowane w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Zespół ds. SBO na 2022 rok poinformował o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych do realizacji projektów.

 

W tym roku przyjęto podział całej kwoty (2,6 miliona złotych) na cztery części: 1,9 miliony złotych zostało przeznaczonych na duże projekty o wartości od 125 do 900 tysięcy złotych, a 0,5 miliona złotych na projekty małe o wartości do 125 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych na projekty kulturalne i społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych oraz 100 tysięcy złotych na projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego do 100 tysięcy złotych. Dzięki temu w przyszłym roku w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowanych co najmniej dwanaście projektów.

 

- W ramach ubiegłorocznej edycji na realizację projektów również przeznaczono kwotę 2,6 miliona zł. Mieszkańcy zgłosili 31 projekty, a do głosowania zakwalifikowano 26. Oddano 8674 głosów. Do realizacji przyjęto 2 duże projekty, 6 małych i 5 projektów kulturalnych lub społecznych. To duży sukces inicjatywy jaką jest Suwalski Budżet Obywatelski i najlepszy argument przemawiający za tym, że warto kontynuować jego ideę. Z tych względów w 2022 roku kwota przeznaczona na realizację projektów to 2,6 miliona złotych. Nowością będzie możliwość realizacji projektów w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W tej grupie projektów do realizacji mogą być składane projekty mające na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących. Projekty zgłaszane w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego muszą mieć znamiona projektów inwestycyjnych, tzn. ponad 60% wydatków projektu muszą stanowić wydatki inwestycyjne. Oczywistym jest, że realizowane będą te projekty, które uzyskają największą liczbę oddanych głosów - informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Poniżej projekty, które zostały zaakceptowane przez zespół ds. SBO2022. Głosowanie rozpocznie się 20 września i potrwa do 15 października. Wyniki poznamy 22 listopada.


Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 

1. Psi Park

Projekt zakłada budowę psiego parku wraz z ogrodzeniem przy ul. Moniuszki w Suwałkach Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 112 326,26 zł.

2. Parking nad Zalewem Arkadia

Projekt zakłada remont istniejącej nawierzchni zlokalizowanych przy budynku Zastawie 38A – Ośrodek Żeglarski. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

3. Utwardzenie terenu przed bramami ROD „Malwa” wraz z parkingami

Projekt zakłada utwardzenie dwóch zjazdów do ROD „Malawa” wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

4. Zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych

Projekt zakłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zieleni. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

5. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

6. Oaza Północy przy Bike Parku

Projekt zakłada wykonanie 10 miejsc parkingowych, nasadzenia drzew i krzewów, alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci, domki dla owadów, stojaki dla rowerów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

7. Wybieg dla psów na Reja

Projekt zakłada utworzenia ogrodzonego placu zabaw dla psów z 15 urządzeniami, koszami na śmieci. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

8. Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży

Projekt zakłada zakup sprzętu dla młodzieży do ćwiczeń oraz kontenera do przechowywania sprzętu sportowego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 104 816 zł.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 

1. Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSiR

Projekt przewiduje budowę miejsc parkingowych obsługujących zespół obiektów publicznych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej, tj. targowisko miejskie, cmentarz parafialny oraz kompleks sportowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

2. Remont drogi wewnętrznej między ulicami Witosa i Putry przylegającej do ulicy Pułaskiego

Projekt zakłada remont drogi wewnętrznej, leżącej równolegle do ulicy Pułaskiego w Suwałkach polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy, chodniku i parkingach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

3. Tężnia solankowa

Projekt zakłada budowę mini Tężni Solankowej na suwalskich Bulwarach nad Czarną Hańczą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 300 000 zł.

4. Utrwalenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy Kowalskiego 10A i 10B oraz Paca 12

Projekt zakłada utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 793 000 zł.

5. „Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen. K. Pułaskiego z elementami wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu

Projekt zakłada odrestaurowanie parku znajdującego się na terenie dawnych koszar wojskowych z montażem elementów stałej wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu i stacjonujących tu przed laty Ułanach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 890 000 zł.

 

Wykaz projektów „kulturalnych lub społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 

1. Piknik Rodzinny Ku Zdrowiu Krwiodawcy mieszkańcom Suwałk

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego, którego celem będzie edukowanie i promowanie krwiodawstwa wśród mieszkańców Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

2. Zaopiekujemy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach

Projekt zakłada zakup karmy oraz opiekę weterynaryjną dla wolno bytujących kotów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 999 zł.

3. POUKŁADAJ SOBIE RAKA!

Projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

4. PIKNIK RODZINNY FRANCISZKAŃSKA

Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego głównym celem jest zaangażowanie mieszkańców, rodzin we wspólnie spędzony czas, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połączone z zabawą oraz obchodami Światowego Dnia Środowiska Naturalnego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 900 zł.

5. Okolicznościowy mural z okazji 75-lecia Klubu Wigier Suwałki

Projekt zakłada wykonanie muralu w przestrzeni publicznej na elewacji ściany szczytowej budynku wielorodzinnego na ul. Kowalskiego w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

6. Poznajemy świat ptaków w mieście i wspieramy ptasie lokalizacje

Projekt zakłada spotkania z ornitologiem, przyrodnikiem i budowa budek lęgowych oraz karmników. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

7. PIKNIK RODZINNY z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji odpustu. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 800 zł.

8. Suwalska akcja kastracja

Projekt zakłada finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich, a także zwierząt z terenu miasta Suwałk, które są pod opieką organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

Wykaz projektów „zielonych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 

1. Chopina Park – Zielona Skarpa

Projekt zakłada nasadzenie drzew, krzewów, wysiew trawy i innej roślinności. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

2. Zieleń przy ul. Kowalskiego 23b

Projekt zakłada wykonanie zieleńców zlokalizowanych w okolicy bloku przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 25 100 zł.

Dodaj komentarz