W Podlaskiem pracuje już ponad 15 tys. obcokrajowców

Pracownicy z zagranicy w województwie podlaskim

Od 2008 do końca 2019 roku liczba cudzoziemców, którzy przyjeżdżali do Polski i podejmowali legalne zatrudnienie stale się zwiększała. Największy wzrost można było zaobserwować w latach 2015-2019. Od marca do maja 2020 roku nastąpił spadek liczby ubezpieczonych obcokrajowców, co miało związek z ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jednak największy spadek miał miejsce między końcem marca a końcem kwietnia 2020 roku. W skali kraju ilość obywateli z zagranicznym paszportem zmalała o 40,0 tys. ubezpieczonych.

 

- W ostatnim miesiącu I półrocza 2020 roku zatrzymał się trend spadkowy, a liczba pracujących cudzoziemców nieznacznie wzrosła, by na koniec 2020 roku przekroczyć 725 tys. Jak w całym kraju, tak i w naszym województwie można było zauważyć zmniejszenie ilości pracujących w podlaskim obcokrajowców. W lutym ich liczba sięgała niemal 13,5 tys. Spadek, który dało się zauważyć w kolejnych miesiącach, zatrzymał się w czerwcu na liczbie 12,3 tys. Kolejne miesiące już były zwyżkowe, by pod koniec roku przekroczyć 15,3 tys.- informuje Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

 

O ile w latach 2008-2014 udział ubezpieczonych cudzoziemców z krajów UE i spoza UE utrzymywał się na zbliżonym poziomie (odpowiednio 22-25% i 75-78%), to w kolejnych latach rósł udział cudzoziemców spoza UE i w 2019 roku wyniósł 94,2%. Mimo zmian w liczbie cudzoziemców, w 2020 roku udział ten pozostał na podobnym poziomie jak 2019 roku. Zdecydowana większość cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, w kraju to obywatele Ukrainy. Ich liczba w województwie podlaski aktualnie wynosi 6 tys. osób. Jednak w naszym regionie więcej jest Białorusinów, bo blisko 7 tys.

 

Większość cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce to mężczyźni. W pierwszym półroczu 2020 roku ich udział nieznacznie wzrósł – z 66,2% w grudniu 2019 r. do 67,2% w czerwcu 2020 roku. Wśród cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym dominują osoby w wieku 20-49 lat. - Na koniec czerwca 2020 roku nastąpił niewielki spadek udziału tej zbiorowości w porównaniu do grudnia 2019 roku o niespełna 1%. W większym stopniu zmieniła się jednak struktura wewnątrz tej grupy. A mianowicie  spadł udział najmłodszych obcokrajowców w wieku 20-29 lat, natomiast wzrosła liczba cudzoziemców w wieku 30-49 lat. – dodaje rzeczniczka.

 

Największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowią pracownicy. W naszym regionie jest ich aktualnie 8,3 tys. a w całym kraju 431 tys. Prowadzący w województwie podlaskim  działalność gospodarczą to jedynie 581 przedsiębiorców.

Dodaj komentarz