Zlikwidują zakaz zawracania na Pułaskiego

Nie będzie pasa do zawracania w ciągu ul. Pułaskiego w Suwałkach

Nie będzie pasa do zawracania w ciągu ul. Pułaskiego w Suwałkach, o co apelowała jedna z radnych. Władze miasta zamiast tego postanowiły zlikwidować zakaz zawracania. 

 

Interpelację w sprawie wykonania pasa do zawracania, zlokalizowanego na wysokości zatoki przy przystanku komunikacji miejskiej Pułaskiego/Biedronka, złożyła Krystyna Gwiazdowska z klubu "Łączą nas Suwałki". Chodzi o wykonanie w ciągu tych ulic pasa do zawracania dla pojazdów poruszających się w kierunku południowym, czyli do centrum miasta, zlokalizowanego na wysokości zatoki przy przystanku komunikacji miejskiej Pułaskiego/Biedronka. Zdaniem radnej jest to relatywnie niewielki zakres inwestycji, stąd też zwróciła się z prośbą, aby przebudowę układu komunikacyjnego uwzględnić w zadaniach Zarządu Dróg i Zieleni na rok 2022 r.

 

Po dokonaniu analizy Zarząd Dróg i Zieleni uznał przedstawione przez radną argumenty za zasadne. Jednak jak przekazał prezydent Suwałk, wykonanie dodatkowego pasa przeznaczonego tylko do zawracania wiązałoby się ze znacznymi kosztami, których obecnie władze miasta nie mogą zabezpieczyć w budżecie na 2021 rok. Zamiast tego zlikwidowany zostanie zakaz zawracania.

 

- Rozpatrując przedmiotową kwestię wzięto pod uwagę między innymi obecne natężenie ruchu na ul. Gen. K. Pułaskiego oraz odległość do najbliższego skrzyżowania, na którym istnieje możliwość wykonania manewru zawracania. Najbliższym skrzyżowaniem umożliwiającym wykonanie takiego manewru jest połączenie ul. A. Putry z ul. Gen. K. Pułaskiego, przy czym zgodnie z obecną organizacją ruchu drogowego na przedmiotowym skrzyżowaniu obowiązuje zakaz zawracania dla wszystkich pojazdów. Przedmiotowy zakaz zawracania został wprowadzony z uwagi na duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych poruszających się ul. Gen. K. Pułaskiego jeszcze przed wybudowaniem obwodnicy Suwałk. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania ruchowe oraz fakt, że tranzytowy ruch pojazdów ciężarowych odbywa się obwodnicą miasta, Zarząd Dróg i Zielni w Suwałkach zaproponował dopuszczenie na tym skrzyżowaniu możliwości wykonania manewru zawracania dla pojazdów osobowych, którą to propozycję zaakceptowałem. Mając powyższe na uwadze, zobowiązałem Dyrektora ZDiZ w Suwałkach do opracowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na przedmiotowym skrzyżowaniu, a po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz jego zatwierdzeniu do wprowadzenia ww. zmiany - przekazał w odpowiedzi włodarz.  

Dodaj komentarz