"TAK dla PKS Suwałki" - prezydent poparł petycję, ale ma szereg pytań

Prezydent Suwałk zdecydował się podpisać petycję "TAK dla PKS Suwałki"

 

Prezydent Suwałk zdecydował się podpisać petycję "TAK dla PKS Suwałki", ale jednocześnie oczekuje od jej autorów odpowiedzi na szereg pytań, w tym m.in kiedy i w jaki sposób miałoby dojść do procesu wydzielenia. 

 

W połowie lutego wystartowała internetowa petycja społeczna "TAK dla PKS Suwałki", będąca pokłosiem ostatnich sytuacji w suwalskim oddziale oraz zwolnieniem dyrektora. Petycja została zainicjowana przez suwalskich społeczników - Piotra Rydzewskiego i Piotra Wasilewskiego.

- Przywrócenie suwalskiego oddziału PKS jako oddzielnej spółki, której w dalszym ciągu większościowym udziałowcem byłoby województwo podlaskie to odwrócenie wybitnie niekorzystnej dla Mieszkańców Suwałk decyzji poprzedniego zarządu województwa podlaskiego z 2016 roku, która doprowadziła do znaczącego osłabienia komunikacji zbiorowej w naszym Mieście. Suwałki zasługują na to, abyśmy jako Mieszkańcy mieli dobrze rozwiniętą i konkurencyjną wobec innych podmiotów siatkę połączeń lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych w dobrej cenie - tak jak jeszcze kilka lat temu - mówi Piotr Rydzewski.

Inicjatorzy akcji zwrócili się o poparcie akcji także do Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, który postanowił petycję podpisać, jednak oczekuje też szerszych wyjaśnień w tej sprawie.

- Popieram intencję wyrażoną w tej petycji. Jednak nie sposób pozostawić tego tematu bez szerszego wyjaśnienia zagadnień związanych z wydzieleniem i funkcjonowaniem przyszłego PKS Suwałki. Dobrze byłoby żeby inicjatorzy tej petycji, która składana jest w okresie trwającej kampanii wyborczej, przedstawili również informację, jak ich zdaniem taki proces powinien wyglądać - pyta włodarz. 

Czesław Renkiewicz postawił publiczne pytania, na które oczekuje publicznej odpowiedzi od autorów petycji. Chodzi tu głównie o pytania i wątpliwości co do wydzielenia z PKS „NOVA” S.A.  odrębnego pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu gospodarczego PKS Suwałki, a w szczególności:

 

  1. W jaki sposób ma przebiegać proces wydzielenia – wyodrębnienia z istniejącego podmiotu gospodarczego PKS „NOVA” S.A.  nowego podmiotu gospodarczego PKS Suwałki?
  2. Kiedy miałoby to nastąpić?
  3. Jaka będzie struktura właścicielska  wydzielonego podmiotu PKS Suwałki – kto będzie posiadał akcje lub udziały?
  4. Kto ewentualnie będzie pokrywał straty tego podmiotu lub go dokapitalizuje?
  5. Według jakich zasad będzie wydzielony z PKS „NOVA”S.A.  majątek trwały i obrotowy czyli aktywa  oraz pasywa dla PKS Suwałki?
  6. Jak będzie wyglądał proces podziału kadr na dwa odrębne podmioty gospodarcze?

 
- Nikt z nas nie chce żeby reaktywować PKS w Suwałkach, który będzie dysponował przestarzałym majątkiem, starymi autobusami i bazą kwalifikującą się do remontu. Jeżeli spółka będzie potrzebowała dokapitalizowania, to czy właściciel będzie skłonny to zrobić? Brakuje też wiedzy, czy taka spółka będzie zdolna do prowadzenia działalności gospodarczej z dodatnim wynikiem finansowym. Widzimy, że bardzo dynamicznie rozwija się rynek prywatnych przewoźników na trasach dalekobieżnych, a trasy powiatowe i międzygminne są najczęściej nierentowne - podsumowuje prezydent.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz