Kursy zawodowe w Areszcie Śledczym w Suwałkach

Skazani remontują cele

Osadzeni w Areszcie Śledczym w Suwałkach remontują cele, biorąc udział w kursie zawodowym przygotowujący do pracy jako pracownik budowlany.

 

Areszt Śledczy w Suwałkach od lat uczestniczy w realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER pn.: ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych ma przyczynić się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Tylko w 2019 roku Areszt Śledczy w Suwałkach zrealizował 10 edycji szkoleń zawodowych. Zgodnie z analizą lokalnego rynku pracy zaplanowano i zrealizowano w miejscowej jednostce penitencjarnej kursy przygotowujące do pracy w sektorze budowlanym: Pracownik Ogólnobudowlany (7 edycji) i Brukarz (3 edycje). Pełne wsparcie otrzymało 120 skazanych. Sytuacja epidemiczna w kraju oraz związane z nią obostrzenia pokrzyżowały nieco plany realizacji projektu w bieżącym roku. Jednak dzięki wdrożeniu opracowanych zasad i procedur można ponownie realizować projekt z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

W minionym tygodniu rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja projektu. Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy jest to kurs zawodowy przygotowujący do pracy jako pracownik budowlany. Zawodu uczy się aktualnie 14 osadzonych z tutejszej jednostki. Cały cykl szkoleniowy składa się z aktywizacji zawodowej i zagadnień z dziedziny udzielania pierwszej pomocy oraz kursu zawodowego. Tym razem praktycznych umiejętności osadzeni uczą się remontując cele mieszkalne. Beneficjenci otrzymają certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które podniosą ich kompetencje i zwiększą możliwości w poszukiwaniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Dodaj komentarz