Nowy rok szkolny - nowe zasady

Uczniowie wracają do szkół

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zorganizował w czwartek (27.08) specjalne spotkanie z wszystkimi dyrektorami szkół oraz posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

We wtorek 1 września 11 865 uczniów, 1218 nauczycieli i 473 pracowników administracji i obsługi powraca do suwalskich placówek oświatowych. Nowy rok szkolny to duże wyzwanie ponieważ rozpoczyna się w dobie pandemii koronawirusa. Dyrektorzy suwalskich szkół przyjęli różne modele rozpoczęcia nauki.   

 

- Nowy rok szkolny będzie przede wszystkim dużym wyzwaniem z uwagi na koronawirusa. Nowe wytyczne, zmienione rozporządzenia w tym zakresie nałożyły na dyrektorów nowe obowiązki. Dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi będą na nowo organizować prace szkoły od 1 września. Szkoły złożyły  zapotrzebowanie do MEN na środki ochrony osobistej dla pracowników i uczniów oraz na płyny dezynfekujące. Przekazałem szkołom środki finansowe na zakup m.in. dodatkowych środków ochrony osobistej w tym przyłbic oraz termometrów bezdotykowych, ależ tez na zakup komputerów zarówno stacjonarnych jak i laptopów nauczycielom i uczniom – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Dyrektorzy ustalili nowe zasady przerw międzylekcyjnych, tj. wydłużyli przerwy tzw. obiadowe, zmienili organizacje pracy biblioteki, świetlicy szkolnej, zajęć rewalidacyjnych. Dyrektorzy zaplanowali, w miarę możliwości organizacyjnych, aby jedna sala lekcyjna była przeznaczona dla jednej klasy, aby kontakt między uczniami był ograniczony, wietrzenie sal lekcyjnych i inne. Inaczej będzie zaplanowana organizacja w przedszkolach, inaczej w szkołach podstawowych czy ośrodku szkolno wychowawczym.

 

Ministerstwo zaufało dyrektorom i dyrektorzy w zależności od specyfiki danej jednostki ustali zasady. Suwalski samorząd sfinansował zakup dziennika elektronicznego bardziej funkcjonalnego niż poprzedni. Dodatkowo w przedszkolach zostaną wprowadzone kolejne nowoczesne rozwiązania dotyczące komunikacji z rodzicami. Planowane są kolejne szkolenia nauczycieli.

 

- Przy dobrej współpracy z rodzicami rozpoczniemy ten rok szkolny, jednak z zachowaniem dużej rozwagi i ostrożności. Współpracujemy z pracownikami SANEPID-u, nadzoru pedagogicznego, pielęgniarkami szkolnymi. Wszelkie reguły, zasady i instrukcje wymagane prawem są przygotowane. Mam nadzieje, że podobnie tak jak w suwalskich przedszkolach czy żłobkach uda nam się przy zastosowaniu tych wszystkich zasad i środków ostrożności zapobiec zakażeniom koronawirusem wśród dzieci czy kadry pedagogicznej – podsumowuje włodarz.

 

Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4. Placówka kosztem ponad 9,3 mln zł została rozbudowana. W nowym obiekcie znajduje się 10 sal lekcyjnych, każda o powierzchni około 60 m2, w tym 5 z zapleczem, świetlica szkolna o powierzchni 108,78 m2, pokój nauczycielski o pow. 91,21 m2 z zapleczem socjalnym o pow. 16,80m2, biblioteka wraz z czytelnią o pow. 178,77 m2, pomieszczenia gospodarcze (porządkowe), szatnie, składnica akt, magazyny, łazienki: nauczycielskie, uczniowskie dziewczęce i chłopięce. Nowy budynek w całości dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: wyposażony jest w dźwig osobowy, dostosowane łazienki, dwie pochylnie.

 

Dodaj komentarz