Ciężarówki na Wylotowej zostają

Nie będzie zakazu wjazdu tirów na Wylotowej, Zwrotniczej i Parowozowej w Suwałkach

Nie ma możliwości wprowadzenia zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych ulicami Wylotową, Zwrotniczą i Parowozową w Suwałkach - przekazał prezydent w odpowiedzi na interpelację jednej z radnych. 

 

Mieszkańcy ulic Wylotowej, Zwrotniczej i Parowozowej, zwrócili się do radnej Anny Gawlińskiej z ugrupowania "Mieszkańcy Suwałk" z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu, jakim jest przejazd samochodów ciężarowych firmy transportowej, mającej swoje magazyny w byłym budynku kolei na skraju ulicy Zwrotniczej. Mieszkańcy, czasem kilkanaście razy dziennie, mają pod oknami swoich domów przejeżdżające tiry, które robią hałas, powodują drganie budynków i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ponadto tiry wjeżdżając z ulicy Wylotowej w Parowozową a następnie w Zwrotniczą i z powrotem pokonują dwa ostre zakręty, niszcząc nawierzchnię i kostkę krawężnikową położoną wzdłuż drogi. Mieszkańcy tych ulic zwrócili się również z prośbą o informację czy i w jakim zakresie oraz kiedy planowana jest przebudowa ulicy Wylotowej oraz czy i w jakim terminie utworzony zostanie przystanek linii komunikacji miejskiej o który zabiegają.

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk poinformował, że nie ma możliwości wprowadzenia zakazu poruszania się pojazdów wskazanymi ulicami. Wprowadzenie zakazu doprowadziłoby do naruszenia interesu prawnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność przy ul. Zwrotniczej, ponieważ ograniczenia ruchu w znacznym stopniu ograniczyłyby lub wręcz uniemożliwiły prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Ponadto włodarz zapewnił, że stan nawierzchni jezdni oraz chodników jest na bieżąco monitorowany przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, a wszelkie naprawy wykonywane są na bieżąco. 

 

- Mając na względzie bezpieczeństwo i spokój mieszkańców ul. Zwrotniczej dnia 16 lutego bieżącego roku, wystosowałem do PKP PLK S.A. w Gdańsku „Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny" pismo z uwagami dotyczącymi projektu inwestycji pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok — Suwałki — Trakiszki (granica państwa)...". W piśmie tym zwróciłem uwagę na to, że ul. Zwrotnicza jest ulicą osiedlową, a nawierzchnia jej nie jest dostosowana do ruchu ciężkiego w związku z tym proponuję, aby dojazd do bazy PKP zaprojektować wzdłuż torów od przedłużenia ul. Wylotowej (narożnik Fabryki FORTE), który to dojazd nie może łączyć się z ul. Zwrotniczą - przekazał w odpowiedzi włodarz.

 

Prezydent przekazał również, że przebudowa ulicy Wylotowej przewidziana jest do realizacji po 2023 roku zgodnie z zatwierdzonym programem budowy nawierzchni ulic lokalnych na lata 2020 - 2023. W pierwszej kolejności planowana była do realizacji rozbudowa ulicy Wylotowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Parowozową (prace obecnie trwają). Po zakończeniu rozbudowy ww. odcinka ulicy Wylotowej możliwe będzie w przyszłości przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy i w pierwszej kolejności istniejącej napowietrznej komunalnej linii energetycznej będącej własnością PGE Dystrybucja Białystok. 

 

- Na budowę oczekuje wiele kilometrów ulic miejskich, o skoncentrowanej zabudowie, posiadających dotychczas nawierzchnię gruntową. Na utwardzenie wszystkich ulic miejskich o nawierzchni gruntowej brakuje środków, gdyż ich budowa w większości przypadków musi w całości zostać sfinansowana ze środków własnych miasta Suwałki. Realizacja przebudowy ul. Wylotowej będzie uzależniona od możliwości finansowych Miasta oraz priorytetów inwestycyjnych określonych przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach. W nawiązaniu do zapytania dotyczącego utworzenia przystanku linii komunikacji miejskiej informuję, że w ciągu ostatnich kilku lat zarówno do Miasta Suwałki jak i PGK w Suwałkach SP. z o.o. nie wpłynął żaden wniosek od mieszkańców ulic wskazanych w interpelacji, w sprawie uruchomienia komunikacji miejskiej w tym rejonie. Dlatego też nie przewiduję w najbliższym okresie ustawienia w ww. rejonie przystanku autobusowego suwalskiej komunikacji miejskiej - zakończył Czesław Renkiewicz. 

Dodaj komentarz