Brat Albert Chmielowski patronem pracowników pomocy społecznej

Nowy patron pracowników pomocy społecznej

Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poinformował, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił św. Brata Alberta Chmielowskiego patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce.

 

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski oraz uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2016 r., rok 2017 ustanowiony został rokiem Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z grudnia 2016 r. oddał cześć pamięci św. Brata Alberta Chmielowskiego – powstańca styczniowego, artysty, opiekuna ubogich w 100. rocznicę jego śmierci. Zwrócił się jednocześnie o popularyzację postaci św. Brata, którego życie może być wzorem człowieczeństwa. Dzięki tym aktom niezwykła postać Adama Chmielowskiego została przywołana do społecznej świadomości i popularyzowana podczas wielu wydarzeń.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach aktywnie włączył się w obchody. Dnia 27 sierpnia 2017 r. w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach odbył się koncert charytatywny dla uczczenia Roku Świętego Brata Alberta. Podczas koncertu prowadzona była zbiórka pieniężna na rzecz Towarzystwa im. Świętego Brata Alberta „Koło” w Suwałkach. W listopadzie 2017r. zorganizowano sympozjum pn. „Św. Brat Albert jako prekursor pracy socjalnej w Polsce”. Uwieńczeniem działań było wyświęcenie sztandaru MOPR w Suwałkach z wizerunkiem Św. Brata Alberta. Leszek Lewoc wystąpił w tym czasie do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z prośbą o podjęcie działań mających na celu ustanowienie św. Brata Alberta patronem pomocy społecznej w Polsce. Trzy lata później inicjatywa dyrektora została pomyślnie rozpatrzona przez Stolicę Apostolską i sfinalizowana. 

 

Adam Chmielowski nazywany jest świętym od biedaków. Malarz, którego kariera artystyczna stała przed nim otworem. Bardziej jednak niż salony interesował go człowiek, z całą jego biedą i uniżeniem. Artysta, który zaczął sprzedawać swoje obrazy, by pomóc nędzarzom żyjącym na ulicy. Społecznik, inicjator zakładania przytulisk i schronisk. Założyciel Zgromadzenia Braci Albertynów i Sióstr Albertynek, które miały charakter nie tylko religijny, ale w jak najszerszym znaczeniu społeczny. Działalność Adama Chmielowskiego jako społecznika cechowała się środowiskowym podejściem do pomagania najbardziej potrzebującym, nowatorską formułą organizacji i prowadzenia zgromadzeń oraz nastawieniem na zmianę społeczną. Wyprzedzając swoją epokę w pracy wykorzystywał narzędzia i instrumenty, które do dnia dzisiejszego stanowią podstawę pracy pracowników socjalnych. Wspomnieć należy chociażby o diagnozie środowiska, wywiadzie środowiskowym, czy spółdzielni socjalnej. Istnieje sieć schronisk, stowarzyszeń, fundacji, parafii św. Brata Alberta, realizujących Jego przesłanie "Być dobrym jak chleb”.

 

Dodaj komentarz