„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Akcja przeciwko przemocy wobec dzieci

Suwalscy policjanci we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, biorą udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

 

Przez 19 pierwszych dni listopada suwalscy policjanci we współpracy z Fundacją „po DRUGIE” oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach i Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „Progresjo” w Suwałkach biorą udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

 

W ramach tegorocznej kampanii przygotowane zostały działania edukacyjne i profilaktyczne, których motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Policjanci, wspólnie z pozostałymi uczestnikami kampanii, prowadzą online zajęcia z uczniami. Rozmawiają, między innymi, o prawach dziecka, godności oraz szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Budują świadome postawy wobec przemocy i uczą się jej przeciwdziałać.

 

Dodaj komentarz