W Głębokim Brodzie powstanie nowa świetlica środowiskowa

świetlica środowiskowa w Gminie Giby

Ponad 140 tysięcy złotych dofinansowania od zarządu Województwa Podlaskiego otrzymała Gmina Giby na utworzenie nowej świetlicy środowiskowej w Głębokim Brodzie.

 

Dzienny Dom Pomocy w Orli, Centrum Aktywności Lokalnej w Bielsku Podlaskim oraz świetlica środowiskowa w Gibach - te projekty otrzymają wsparcie dzięki czwartkowej (15.10) decyzji zarządu. Całkowita wartość wszystkich wspartych projektów to blisko 1,7 mln zł z czego dotacja wynosi blisko 1,4 mln zł. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Gmina Giby będzie mieć nową świetlicę środowiskową – powstanie ona w Głębokim Brodzie. W projekcie zaplanowano przebudowę istniejącego budynku i przewidziano szereg prac: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, ułożenie podłóg, remont instalacji c. o., instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Do świetlicy zostanie zakupione wyposażenie: krzesła, stoły, telewizor, zestaw mebli, kuchenka mikrofalowa, głośnik przenośny z mikrofonem. Działalność nowej świetlicy będzie nakierowana na animowanie społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie to miejsce gdzie pomaga się dzieciom w nauce, organizuje wolny czas, rozwija zainteresowania czy umiejętności. Dotacja dla gminy na ten cel to ponad 140 tys. zł. Nabór w tym zakresie prowadziła Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Suwalsko – Sejneńskie.  

Dodaj komentarz