Powstanie szlak wodny łączący Czarną Hańczę z Biebrzą

CHa-KA-Bi – nowy szlak wodny na mapie Województwa Podlaskiego będzie prowadził przez malownicze tereny Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy.

 

W piątek (11.06) w Augustowie podpisaniem deklaracji uroczyście zainaugurowano powstanie nowego szlaku aktywnej turystyki wodnej CHa-KA-Bi. W konferencji zorganizowanej przez LGD-Puszcza Augustowska, uczestniczyli: marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Stanisław Derehajło. Pomysł na szlak łączący Czarną Hańczę z Biebrzą zrodził się w wyniku porozumienia LGD-Kanał Augustowski z lokalnymi samorządami pod nazwą Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny (ABPT). Do współpracy włączyły się także samorządy z dorzecza Czarnej Hańczy.

 

- To, że powstaje tak ważna inicjatywa, która łączy wiele samorządów, wiele środowisk, jest przykładem dobrego działania turystyki w regionie. Turystyka potrafi łączyć, pozwala zbudować coś, co jest ponadczasowe, co ma wydźwięk ponadregionalny. Polacy chcą odpoczywać na łonie natury, a ten szlak to odpowiedź na ich potrzeby – mówił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju.

 

„CHa-KA-Bi (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Biebrza) – szlak aktywnej turystyki wodnej” to perła na turystycznej mapie województwa. Będzie przebiegał przez uwielbianą przez kajakarzy Czarną Hańczę i Biebrzę – „królową” największego w regionie parku narodowego. Pomiędzy nimi - Kanał Augustowski, pomnik historii z 1. połowy XIX w., jeden z największych zabytków hydrotechnicznych, pozwalający w sposób niekonwencjonalny dostać się na Białoruś. Chodziło o stworzenie solidnej, ponadlokalnej marki, która pozwoliłaby na odpowiednią promocję nie tylko tej części, ale całego województwa.

 

- Chcąc wypromować region, musimy współdziałać i patrzeć szerzej. Chcemy tworzyć markę, a żeby ją tworzyć, musimy zadbać o ofertę turystyczną – te szlaki powinny być w sposób właściwy zainwestowane – mówił Bogdan Dyjuk, prezes LGD-Puszcza Augustowska i jednocześnie radny wojewódzki. 

 

W dalszej części spotkania przedstawiono aktualne prace związane z tworzeniem szlaku i możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji. Zaprezentowano także propozycje rozwiązań architektonicznych w strefie CHa-KA-Bi. Konferencję zakończyło podpisanie wspólnej deklaracji przez inwestariuszy, co oficjalnie zainaugurowało otwarcie szlaku.

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz