Konwent Marszałków Województw RP obradował w Augustowie

posiedzenie Konwentu Marszałów Województw RP w ramach prezydencji Województwa Podlaskiego

Trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałów Województw RP, w ramach trwającej prezydencji Województwa Podlaskiego, odbyło się w czwartek (24.06) w Augustowie.

 

Obrady gremium miały formułę hybrydową. Część przedstawicieli województw gościła w Augustowie, pozostali w obradach uczestniczyli zdalnie. - To było niełatwe pół roku. Przewodnictwo upłynęło bowiem pod znakiem pandemii, co ograniczało sposób funkcjonowania Konwentu. Jestem zwolennikiem spotkań osobistych – stwierdził marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, podczas konferencji podsumowującej przebieg jego prezydencji.

 

Marszałkowie dyskutowali nad koncepcją rozwoju Europy, zwaną Nowy Europejski Bauhaus (NEB). W dyskusji wzięli udział m.in. Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i reform w Komisji Europejskiej (KE) i Normund Popens, zastępca Dyrektora Generalnego w DG REGIO w KE. - To okazja na zbudowanie zielonej gospodarki, stworzenie nowych gałęzi przemysłu i nowych działań od ekologicznego transportu publicznego po inteligentne sieci energetyczne, nowe produkty wytwarzane z cyrkularnych surowców i mądre sposoby unikania odpadów, przeprojektowanie przestrzeni publicznej tak, aby była neutralna, nie tylko pod względem emisji dwutlenku węgla, ale również atrakcyjna i nadająca się do życia oraz piękna - podkreślała Elisa Ferreira.

 

Nowy Europejski Bauhaus ma dawać szansę na rozwój wszystkich regionów, także obszarów wiejskich, m.in. poprzez cyfryzację, nowoczesną infrastrukturę. Jednym z głównych założeń projektu jest większa współpraca mniejszych miejscowości z dużymi ośrodkami miejskimi. To też inicjatywa, która będzie łączyć projekty z dziedziny nowoczesnych technologii, nauki i sztuki. Według koncepcji nowego Bauhausu w budownictwie mają być wykorzystywane naturalne surowce, przede wszystkim drewno.   

 

Drugim poruszanym tematem była Polityka Spójności na lata 2021-2027. Uczestnicy Konwentu omawiali m.in. stan prac na Umową Partnerstwa i projektami unijnymi, a także wyniki negocjacji kontraktów programowych z regionami. Jednym z prelegentów był Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia Agnieszka Kapciak, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) omówiła stan prac nad projektem Umowy Partnerstwa (UP). To dokument, który precyzuje, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi tu o 76 mld euro z unijnej polityki spójności (72,2 mld euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 mld euro).

 

Od 18 stycznia do 22 lutego trwały konsultacje tego projektu w formule online. Wpłynęło ponad 500 uwag, które teraz są analizowane w ministerstwie. W trzecim kwartale br. projektem zajmie się Rada Ministrów i zostanie on formalnie przekazany do Komisji Europejskiej (KE).  – Rozpoczęliśmy już nieformalny dialog z Komisją Europejską. To bardzo ważny proces. Uzgadniamy pewne kwestie techniczne z urzędnikami w Brukseli. Liczymy, że nowy projekt, zmieniony w wyniku konsultacji oraz rozmów z KE, będzie na tyle gotowy, że szybko uzyskamy akceptację Komisji – wyraziła nadzieję Agnieszka Kapciak.

 

Posiedzenie zwieńczyło przekazanie przewodnictwa nad Konwentem Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, reprezentowanemu przez marszałka Piotra Całbeckiego.

 

Dodaj komentarz