Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Suwałki

Szkolenia komputerowe i językowe w gminie

Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Gminy Suwałki, którzy ukończyli 50 lat lub mają powyżej 25 lat i wykształcenie maksymalnie średnie, mogą zapisać się na bezpłatne szkolenia.  

 

Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy z powiatu suwalskiego, którzy już wcześniej pracowali z młodzieżą i dorosłymi przy podobnych projektach. Rodzaje szkoleń:

 

1. Obsługa komputera i internetu na poziomie podstawowym i zaawansowanym, połączona z obróbką zdjęć. Kurs trwa 100h – dla każdego uczestnika zajęć nowy laptop, który po kursie przechodzi na jego własność.
2. Cyfrowy obywatel. Szkolenie z uzyskaniem wiedzy i umiejętności z zakresu wszechstronnej obsługi smartfona, e-usług z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz obsługi aplikacji ułatwiających życie. Kurs trwa 70h – dla każdego uczestnika zajęć nowy smartfon, który po kursie przechodzi na jego własność.
3. Szkolenia rozwijające kompetencje językowe. Kurs trwa 70h – dla każdego uczestnika zajęć nowy laptop, który po kursie przechodzi na jego własność.

 

Dodatkowo nowość - Kursy Kompetencji Ogólnych dla uczniów szkół średnich (warunkiem jest ukończenie 18 roku życia).

 

1. Kursy maturalne, zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, matematyki lub języka angielskiego. Kurs trwa 70h  – dla każdego uczestnika zajęć roczny dostęp do Spotify gratis.
2. Obsługa komputera i internetu na poziomie podstawowym i zaawansowanym, połączona z obróbką zdjęć. Kurs trwa 100h  – dla każdego uczestnika zajęć nowy laptop, który po kursie przechodzi na jego własność.

 

Szkolenia odbędą się w ramach działania "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” o nr RPPD.03.02.01-20-0006/20. Miejsce realizacji: Urząd Gminy Suwałki lub inna sala w centrum miasta. Termin zgłoszeń upływa 30 października 2020 r. Zapisy pod numerem telefonu: 662-743-787 lub 734-169-888

Dodaj komentarz