Rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej w Suwałkach?

ustanowienie w Suwałkach roku 2022 - Rokiem Marii Konopnickiej

Z pomysłem ustanowienia w Suwałkach roku 2022 - Rokiem Marii Konopnickiej wyszła Anna Ruszewska z klubu "Łączą nas Suwałki". 

 

W maju 2O22r. przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej — jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, poetki, tłumaczki i publicystki urodzonej w Suwałkach. W związku z tym radna skierowała do prezydenta miasta interpelację w sprawie ustanowienia Marii Konopnickiej patronką przyszłego roku w Suwałkach. Jak argumentuje radna, ustanowienie 2O22 roku Rokiem Marii Konopnickiej — twórczyni Roty — wiersza patriotycznego, który był protestem przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim i odegrał znaczącą rolę w dziejach Polaków, będzie świadectwem uznania jej literackiego dorobku oraz wkładu w działalność patriotyczną.

- Suwałki są miastem w którym miejsce tej pisarki znajduje swe odzwierciedlenie w nazwie parku, ulicy, pomniku, muzeum czy patronki szkół. Doceniając zaszczytne miejsce pisarstwa Marii Konopnickiej w literaturze i jej znaczenie dla rozwoju kultury polskiej, winno ustanowić rok 2O22 Rokiem Marii Konopnickiej, tak jak uczynił to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który podjął uchwałę o takiej treści w dniu 14 października 2O21r - interpeluje radna.

Dodaj komentarz