"Nie wiadomo czy ta inwestycja w ogóle powstanie"

Projekt został zamrożony i developer nie będzie w najbliższym czasie realizował tego projektu

 

- Projekt został zamrożony i developer nie będzie w najbliższym czasie go realizował - mówił prezydent Suwałk odnośnie inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bulwarowej.

 

Temat inwestycji deweloperskiej na terenie byłego szpitala zakaźnego poruszył na ostatniej sesji Rady Miasta Jacek Juszkiewicz, przewodniczący miejscowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Radny chciał wiedzieć co dzieje się z inwestycją i czy developer dołoży się do prowadzonego obecnie remontu ulicy Bulwarowej. 

- Od dłuższego czasu nic nie widać, żeby coś tam się działo, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że remontujemy wyjazd z ulicy Bulwarowej w Sikorskiego. Niedługo będzie też prowadzony remont ulicy Reymonta. I teraz jest pytanie czy jeżeli ten przedsiębiorca, ten developer będzie współfinansował prace związane chociażby z dojazdem do tego osiedla, jeżeli ono w przyszłości powstanie. Jeżeli my wyremontujemy te ulice to czy za jakiś czas znowu nie dojdzie tam do jakichś utrudnień związanych na prace prowadzone przez developera. Jeżeli te prace w ogóle będzie podejmował. Dobrym zwyczajem jest, że developerzy czy przedsiębiorcy uczestniczą w tych wspólnych pracach infrastrukturalnych. 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał, że projekt został zamrożony, a z developerem został podpisany aneks do umowy.

- Mamy podpisane porozumienie na przebudowę ulicy Zacisze i Bulwarowej na koszt developera. Bulwarowa miała być przebudowywana na odcinku przy wjeździe do starego szpitalika, a Zacisze miało być przebudowane wraz z rozbiórką dwóch budynków mieszkalnych na rogu ulic Reymonta i Zacisze. Te budynki zostały wykupione, bo tam mamy pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. I wyjazd miał być w ulicę Reymonta, Gałaja, dalej do Sikorskiego. Natomiast wiemy, że spółka, czy ten developer, nie będzie w najbliższym czasie realizował tego projektu i wystąpił do nas o aneksowanie terminów i myśmy przychylili się do tego wniosku i podpisaliśmy aneks do tej umowy. Natomiast nie wiem czy w ogóle ta inwestycja powstanie, bo słyszałem też, że ten developer chciałby cały ten projekt zbyć, ale nie wiem czy to jest rzeczywiście prawda.  

 

Oświadczenie w tej sprawie po publikacji materiału wydała spółka EVOLUOS Sp. z o. o: 

 

Spółka realizuje przedsięwzięcie deweloperskie, polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bulwarowej w Suwałkach - wraz z niezbędną infrastrukturą. W celu realizacji inwestycji zawarta została umowa z Miastem Suwałki, na podstawie której Spółka zobowiązała się do opracowania i opłacenia dokumentacji projektowej związanej z przebudową dróg, skrzyżowań i ciągów pieszych w sąsiedztwie inwestycji, zwrotu Miastu odszkodowań wypłaconych w związku z wywłaszczeniem terenów na potrzeby inwestycji oraz do budowy i przebudowy dróg, skrzyżowań i ciągów pieszych. W wykonaniu umowy Spółka zleciła i opłaciła opracowanie w/w dokumentacji projektowej, jak również zwróciła Miastu kwoty wypłacone przez Miasto tytułem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. Określony w umowie termin na budowę dróg i skrzyżowań jest terminem jeszcze odległym, lecz również zostanie zachowany i Spółka wywiąże się z wszelkich przyjętych na siebie zobowiązań. 

 

Odnosząc się do treści wypowiedzi Pana Prezydenta, jak również odnosząc się do tytułu artykułu - sugerującego jakoby rzeczona inwestycja mogła nie powstać - Spółka zapewnia, iż inwestycje zostanie zrealizowana. 

 

Rozpoczęcie procesu sprzedaży mieszkań zbiegło się w czasie z wybuchem wojny na Ukrainie oraz wywołanymi wojną zawirowaniami na rynku nieruchomości oraz finansowym. Wywołane wojną: braki w dostępie do surowców, drastyczne wzrosty cen materiałów budowlanych, inflacja, wstrzymanie finansowania tego typu inwestycji przez banki, spowodowały mając na względzie bezpieczeństwo inwestycji - konieczność czasowego wstrzymania procesu sprzedaży mieszkań - w oczekiwaniu na ustabilizowanie się sytuacji. Aktualnie sytuacja na rynkach uległa poprawie, zaś Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami zewnętrznymi, celem kontynuacji przedsięwzięcia, co wedle wszelkich przewidywań nastąpi w najbliższym czasie.