Brak odpowiedzi na pismo parlamentarzystów z Podlaskiego

pismo w sprawie drogi szybkiego ruchu na odcinku Białystok – Augustów

Ze względu na brak odpowiedzi, Podlaski Zespół Parlamentarny wystosował kolejne pismo w sprawie drogi szybkiego ruchu na odcinku Białystok – Augustów.

 


Podlaski Zespół Parlamentarny przyjął w marcu bieżącego roku jednomyślne stanowisko w sprawie  uzupełnienia sieci dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego o drogę szybkiego ruchu na odcinku Białystok-Augustów. Zostało ono przekazane Ministrowi Infrastruktury z oczekiwaniem, że argumenty  przemawiające za tym rozwiązaniem zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad optymalnym i spójnym  systemem komunikacyjnym w tej części Polski. Mimo upływu czasu, podejmowanych rozmów i wystąpień sejmowych, odpowiedzi nie ma. W związku z tym Podlaski Zespół Parlamentarny, postanowił ponownie zwrócić się do Pana Premiera i do Pana Ministra o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok-Augustów i połączenie go z drogą ekspresową S61 Via Baltica w miejscowości Raczki. Treść tego pisma prezentujemy poniżej:

 

Droga ta nie może być traktowana jedynie jako jeden z wariantów łącznika pomiędzy drogą ekspresową  S61 Via Baltica i drogą ekspresową S19 Via Carpatia, stanowiący alternatywę dla połączenia Knyszyn-Ełk w ciągu  obecnej drogi krajowej nr 65.  Droga Białystok-Augustów-Suwałki-granica państwa stanowi ważny samodzielnie ciąg komunikacyjny o największym natężeniu ruchu w tej części Polski i jednym z największych w kraju. Jest to najkrótsze połączenie  aglomeracji białostockiej i schodzących się na jej obszarze dróg ekspresowych S8 i S19, prowadzące do granicy z Litwą, pozostałych krajów bałtyckich i Skandynawii. Ma więc ono, a jeszcze bardziej będzie miało w przyszłości,  ogromne znaczenie w ruchu międzynarodowym. Nie wolno także pomijać jego wpływu na rozwój cywilizacyjny i jakość życia mieszkańców w znacznej części województwa podlaskiego i północno-wschodniej Polski. Pominięcie  tego odcinka w sieci dróg ekspresowych prowadziłoby w przyszłości do wykluczenia komunikacyjnego i społeczno gospodarczo-cywilizacyjnego tego obszaru, tym bardziej, że omija go również budowana obecnie nowoczesna  trasa kolejowa Rail Baltica. Droga ta łączy dwa największe miasta w województwie podlaskim - Białystok i Suwałki  oraz prowadzi do Augustowa jako popularnego ośrodka turystyczno-uzdrowiskowego i atrakcyjnego pod  względem turystyczno-środowiskowym Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

 

Droga Białystok-Augustów-Suwałki była we wcześniejszych planach inwestycyjnych przewidziana jako  droga ekspresowa. Utrata tych parametrów była wynikiem rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2009  roku zmieniającego przebieg trasy Via Baltica z korytarza Ostrów Mazowiecka-Białystok-Augustów-Suwałki granica państwa na korytarz Ostrów Mazowiecka-Łomża-Ełk-Suwałki-granica państwa. Niezrozumiałe jest jednak, że docelowa sieć dróg ekspresowych w tej części Polski, z uwzględnieniem dróg S8, S61 i S19 pomija połączenie  Białystok-Augustów-Raczki (połączenie z S61). Nie może to być zaakceptowane.

 

Wobec powyższego zwracamy się raz jeszcze do Pana Premiera i Pana Ministra o jak najszybszą zmianę  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci dróg ekspresowych i uzupełnienie jej o odcinek Białystok Augustów z połączeniem z drogą S61 w miejscowości Raczki. Wyrażamy przekonanie, że wobec rozległego  programu budowy dróg, który jest obecnie realizowany i planowany na przyszłe lata w najbliższej perspektywie  finansowej z udziałem funduszy europejskich, środków budżetu państwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy i  programu Polski Ład, państwo polskie będzie stać na tę niezwykle ważną i potrzebną inwestycję, tym bardziej, że  w dłuższej perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego na pewno okaże się ona opłacalna.

 

Podpisano:
(-) pos. Jarosław Zieliński – przewodniczący Zespołu
(-) pos. Mieczysław Baszko – wiceprzewodniczący Zespołu
(-) pos. Stefan Krajewski – wiceprzewodniczący Zespołu
(-) pos. Paweł Krutul – wiceprzewodniczący Zespołu
(-) pos. Krzysztof Truskolaski – wiceprzewodniczący Zespołu
(-) sen. Jacek Bogucki
(-) pos. Eugeniusz Czykwin
(-) sen. Mariusz Gromko
(-) pos. Lech Kołakowski
(-) sen. Marek Komorowski
(-) pos. Dariusz Piontkowski
(-) pos. Aleksandra Szczudło
(-) pos. Robert Tyszkiewicz
(-) pos. Robert Winnicki
(-) pos. Jacek Żalek

3 Komentarzy

A ci posłowie to co, nagle sobie przypomnieli o drodze Suwałki-Białystok? Gdzie byli przez 6 lat? Kasa na drogi została wydana na propagandowe programy dla darmozjadów, więc o czym mowa...

Decyzje w GDDKiA zapadly kilkanascie lat temu. Zaszkodził sponsorowany protest "ekologów" w Augustowie przeciwko obwodnicy. Lepiej zelektryfikować kolejowy odcinek Sokółka - Suwałki, ale o to nikt nie walczy wśród regionalnych parlamentarzystów, są zajęci ważniejszymi sprawami.

Dodaj komentarz