Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy

Uczniów ostatnich klas szkół podstawowych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty

 

Uczniów ostatnich klas suwalskich szkół podstawowych przystąpili we wtorek (14.05) do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz jednego z języków nowożytnych.

 

Od wtorku do czwartku potrwają tegoroczne egzaminy ósmoklasistów. Dziś punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie rozpoczęli egzamin z języka polskiego. W środę (15.05) odbędzie się egzamin z matematyki, natomiast w czwartek (16.05) egzamin z języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub włoskiego.

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić. Jest to warunek by ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w powyższych terminach, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. 

Dodaj komentarz