Drugi rok "Suwalskiego Bonu Żłobkowego"

Drugie urodziny obchodzi w tym roku projekt pn. „Suwalski Bon Żłobkowy”

Swoje drugie urodziny obchodzi w tym roku projekt pn. „Suwalski Bon Żłobkowy”. To autorski projekt Władz Miasta Suwałki uruchomiony w 2019r. Bon wspiera finansowo kwotą 300 zł miesięcznie rodziców, których dzieci uczęszczają do prywatnych żłobków w Suwałkach.

- Suwalski Bon Żłobkowy czyli dofinansowanie do opieki w prywatnych placówkach żłobkowych to comiesięczna dopłata w wysokości 300,00 zł.  Suwalski bon żłobkowy obowiązuje od września 2019 r. Zachęcam rodziców najmłodszych Suwalczan do skorzystania z tej formy wsparcia  – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

  • Łączny koszt realizacji programu za 2021 r. wyniósł – 311.085,00 zł (od stycznia do września 2021 r. ).
  • W tym okresie z Suwalskiego Bonu Żłobkowego skorzystało 188 rodziców.We wrześniu 2021 r. rodzice dzieci uczęszczających do żłobków złożyli 99 wniosków w sprawie przyznania  bonu na okres od września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.  Pozytywnie rozpatrzono 97 wniosków. Za miesiąc wrzesień 2021 r. wypłacono świadczenie z tego tytułu na łączną  kwotę  28.600,00 zł.  Do dnia 11 października 2021 r. wpłynęło 21 kolejnych wniosków o przyznanie suwalskiego bonu żłobkowego od października 2021 r. Wnioski przyjmuje Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dodaj komentarz