Władze miasta szukają oszczędności

Zespół do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych

 

W Suwałkach powołany został „Zespół do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk w celu ich optymalizacji i zmniejszenia”.

 

W poniedziałek (26.09) w suwalskim Ratuszu Czesław Renkiewicz, prezydent miasta spotkał się z dyrektorami i prezesami wszystkich miejskich jednostek i instytucji, aby rozmawiać o oszczędnościach. Powołany został bowiem zespół, który ma za zadanie do 2 listopada opracować raport możliwości zmniejszenia wydatków miasta w roku bieżącym oraz w kolejnych latach. Na jego czele stanął Wiesław Stelmach, miejski skarbnik. Sytuacja spowodowana jest m.in. wzrostem cen ciepła i energii elektrycznej, a także planowanym wzrostem płacy minimalnej i obsługi długu miasta, spowodowanym wzrostem stóp procentowych.

- Mając na uwadze występującą coraz wyższą inflację, a także drastyczny wzrost cen energii i wynikającą stąd konieczność podjęcia niezwłocznych działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk zmierzających do zmniejszenia skutków wzrostu cen towarów i usług, a tym samym ograniczenia stopnia wzrostu wydatków budżetowych w Mieście Suwałki […]. Powołuję zespół do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk w celu ich optymalizacji i zmniejszenia”. Jesteśmy na etapie przygotowania budżetu na przyszły rok. Sytuacja finansowa polskich samorządów nie wygląda najlepiej. Drastycznie pogłębia się różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami. Musimy podjąć zdecydowane działania w skali całego miasta by zahamować ten proces – mówił podczas spotkania prezydent Suwałk.

Służby finansowe Miasta Suwałki szacują, że w 2023 roku za prąd możemy zapłacić nawet 500% więcej niż w roku obecnym, a to o 24 mln zł więcej. To oczywiście pokaże ogłoszony przetarg na dostawę prądu. Wzrost płacy minimalnej to kolejne ponad 7 mln zł. Zakładany jest również wzrost płac dla pozostałych pracowników. To następne ponad 8 mln zł. Obsługa długu z uwagi na rosnące stopy procentowy to wzrost o 20 mln zł. Tymczasem poprzez zmiany podatkowe Miasto od 2019 roku straciło 95 mln zł. Nawet przy uwzględnieniu rekompensat, które wypłaca Państwo to dalej strata w wysokości ponad 60 mln zł.

 

Powołany zespół ma za zadanie:


a) dokonać analizy zawartych umów na dostawę energii cieplnej pod kątem zamówionej mocy i faktycznego zużycia oraz faktycznych potrzeb,
b) przeprowadzić kompleksowy przegląd zużycia energii elektrycznej w poszczególnych obiektach miejskich jednostek organizacyjnych w celu ograniczenia jej zużycia o co najmniej 10%,
c) ustalić niezbędny zakres działań w celu ograniczenia zużycia wody, w tym w szczególności wody ciepłej,
d) dokonać przeglądu zużycia energii cieplnej w poszczególnych obiektach miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zmniejszenia temperatury w pomieszczeniach do wymaganego przez przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy minimum,
e) zaproponować (i w miarę możliwości podjąć) działania zmierzające do ograniczenia rzeczowych wydatków biurowych miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, kserokopiarek, drukarek, ploterów itp.,
f) przedstawić propozycje dotyczące zmniejszenie wydatków w zakresie eksploatacji pojazdów i kosztów transportowych miejskich jednostek organizacyjnych,
g) przedstawić propozycje ograniczenia wydatków budżetowych miejskich jednostek organizacyjnych poprzez zmniejszenie stopnia wykonywania nieobligatoryjnych zadań samorządu Miasta Suwałk lub czasowego zawieszenia ich wykonywania, z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Suwałki,
h) przedstawić propozycje czasowego zamknięcia lub wyłączenia z eksploatacji niektórych obiektów lub urządzeń wraz ze wskazaniem zakresu tego zamknięcia lub wyłączenia, jeśli ich funkcjonowanie nie jest niezbędne do zapewnienia wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Suwałki,
i) wypracować propozycji rozwiązań w zakresie dalszego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne,
j) wypracować propozycję pilnych do wykonania zadań remontowych lub inwestycyjnych, które przyczynią się do uzyskania w krótkim czasie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i energii cieplnej.

 

Źródło: UM Suwałki 

8 Komentarzy

HardyMetal

27/09/2022

Duże oszczędności miasto zyska na odstąpieniu od betonozy na ul. Powstańców Wielkopolskich i skupieniu się tylko na remoncie nawierzchni ulicy. Czterometrowej szerokości pas betonu wzdłuż drogi dla 5 pieszych i 2 rowerów dziennie jest zbędny. I zieleń ocaleje.

sugeruje zacząć od siebie !!! zakręcić ciepłą wodę i ogrzewanie wyłączyć w ratuszu bo po co ? straż miejską zlikwidować bo i tak nic nie robią i się znajdzie 0,5 bańki a jak się wziąć za czesia i kolegów z rady miasta to tam kasa się poleje :)  

pisiorek

29/09/2022

A może tak jeden z drugim by tak sami zacisnęli pasa jak tysiące Suwalczan? Kto jak kto ale włodarze miasta poiwinni dawać przykład mieszkańcom. Niestety pełne kieszenie to za mało.........Najbliższe wybory zweryfikują Pana Prezydenta i jego działalność.

Może więcej sygnalizacji świetlnych które migają tylko na żółto? Co panie prezydencie? Może więcej dużych efektywnych budynków dla garstki osób? Może więcej remontów budynków które zaraz przestają pełnić jakąkolwiek funkcje?

Dodaj komentarz