Radni potępili agresję Rosji na Ukrainę i zakończyli współpracę z Czerniachowskiem

potępienie agresji Rosji na Ukrainę i wyrażenie solidarności z Narodem Ukraińskim

W poniedziałek (07.03) w suwalskim Ratuszu odbyła się specjalna sesja Rady Miasta, podczas której radni znieśli uchwałę o współpracy z Miastem Czerniachowsk oraz przyjęli stanowisko w sprawie potępienia agresji Rosji na Ukrainę oraz wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim.

 

Potrzeba podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie współpracy Miasta Suwałki z Miastem Czerniachowsk (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) jest następstwem agresji militarnej Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę.

- Miasto Suwałki w obecnej rzeczywistości nie wyobraża sobie współpracy z miastem partnerskim Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Współpraca ta została nawiązana w 2009 r., lecz faktem jest, że już od kilkunastu miesięcy tej współpracy nie prowadzono - przekazano w uzasadnieniu.

W kolejnym punkcie radni przyjęli Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie potępienia agresji Rosji na Ukrainę oraz wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim. Treść pisma prezentujemy poniżej.

 

24 lutego 2022 r. zmienił się porządek świata, który znaliśmy do tej pory. Rozpoczęły się działania wojenne tuż za granicą polsko-ukraińską, gdzie doszło do bezprecedensowego, niczym nieuzasadnionego barbarzyńskiego ataku na Ukrainę. To pierwsze od zakończenia II wojny światowej tak duże zagrożenie dla ładu międzynarodowego i pokoju w Europie.

 

Rada Miejska w Suwałkach oraz Prezydent Miasta Suwałk potępiają napaść Federacji Rosyjskiej na suwerenną i niepodległą Ukrainę i żądają zatrzymania niszczącej agresji. Podejmujemy decyzję o zerwaniu wszelkich relacji suwalskiego samorządu z podmiotami z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, których kontynuacja oznaczałaby akceptację zbrodniczych działań obu państw.

 

Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim, jako ofiarą rosyjskiej agresji. W dniu, w którym społeczeństwo ukraińskie zostaje wystawione na największą próbę, przekazujemy wyrazy wsparcia. Szczególnie kierujemy je do społeczności naszego partnerskiego miasta Tarnopola. Nasze partnerstwo jest nie tylko na „piękne czasy”, kiedy możemy się odwiedzać i poznawać kulturę obu pięknych państw. To partnerstwo zostaje dziś poddane bardzo ciężkiemu testowi. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, by Miasto Suwałki nie zawiodło w tych trudnych czasach. Jesteśmy gotowi, aby nie tylko słowem jak dziś, ale także w sposób materialny i każdy inny, pomagać naszym przyjaciołom z Ukrainy. Skierowaliśmy pomoc humanitarną w postaci transportu podstawowych produktów i urządzeń, które znalazły się w zestawieniu nadesłanym przez władze Tarnopola, jako najważniejsze na tę chwilę dla lokalnej społeczności. Kierujemy także pomoc, którą stanowią dary dostarczane przez mieszkańców miasta. Na dedykowane konta zbierane są środki finansowe.

 

W naszym mieście mieszka i pracuje znacząca społeczność ukraińska, którą reprezentuje Związek Ukraińców. Suwalczanie traktują Ich jako koleżanki i kolegów z pracy, jako sąsiadów - pełnoprawnych mieszkańców naszego miasta. Część z nich, szczególnie mężczyźni, wraca do swojego kraju, by stanąć w jego obronie. Pozostawiają tu swoich bliskich, których wspieramy. Otaczamy opieką przyjeżdżających do naszego miasta uchodźców, zwłaszcza kobiety z dziećmi, które przybywają do nas szukać schronienia. Zapewniamy wszystkim zakwaterowanie i wyżywienie. Dorosłym dajemy perspektywę zatrudnienia, zaś dzieciom edukację i opiekę.

 

Wyrażamy głębokie przekonanie, że obywatelki i obywatele Ukrainy mają pełne prawo do wolności, suwerenności i niepodległości. Stajemy murem za Ukrainą, która jest strategicznym partnerem Polski. Wspieramy dążenie Ukrainy do włączenia w poczet państw cywilizacji zachodniej. Pamiętamy jakie skutki przyniosła II wojna światowa i nikomu nie życzymy takiej tragedii. Żywimy przekonanie, że nasz przekaz o potrzebie szerzenia pokoju i wspierania ofiar wojny dotrze do wszystkich!

Dodaj komentarz