Ostrzegawcze napisy pojawią się przed przejściami dla pieszych

Napisy „Przejście dla pieszych — zejdź z roweru" w Suwałkach

Napisy „Przejście dla pieszych — zejdź z roweru" pojawią się w lipcu w wybranych lokalizacjach na terenie Suwałk.

 

Z pomysłem wyszedł Marek Zborowski-Weychman z klubu "Łączą nas Suwałki" Radny w piśmie skierowanym do prezydenta Suwałk wnioskował o oznakowanie przejść dla pieszych poprzez wykonanie przed nimi napisu „Przejście dla pieszych — zejdź z roweru", uczulenie służb mundurowych na konieczność zwracania uwagi przejeżdżającym przez przejścia dla pieszych na rowerach oraz przeprowadzenie w placówkach oświatowych akcji informacyjnej na ten temat. 

- Zgodnie z kodeksem drogowym rowerzyści mogą przejeżdżać przez jezdnię wyłącznie przejazdem dla rowerów (za wyjątkiem dzieci do lat 10 pod opieką dorosłego). Jednak przepis ten jest nagminnie łamany. Dorośli, często całymi rodzinami, dzieci przejeżdżają przez przejście jakby była to ścieżka rowerowa. Wynika to zapewne z nieznajomości przepisów kodeksu drogowego. Takie zachowanie rodzi jednak wiele niebezpieczeństw. Kierowcy samochodów widząc rowerzystę dojeżdżającego do przejścia dla pieszych, przy którym nie ma przejazdu dla rowerów oczekują, że zsiądzie on z roweru i przejdzie z godnie z przepisami pieszo, prowadząc rower. Niestety, często tak nie jest! Wjazd rowerem na przejście może rodzić bardzo niebezpieczne sytuacje — do wypadku włącznie. Jazda przez przejście całymi rodzinami (częsta) uczy złego zachowania młodych użytkowników dróg i może powodować w przyszłości łamanie prawa przez dzieci, gdy będą poruszali się rowerami samodzielni - argumentował radny. 

Wniosek spotkała się z pozytywnym odbiorem prezydenta, który w odpowiedz przyznał, że uważa za cenne i bardzo potrzebne edukowanie mieszkańców na temat prawidłowego poruszania się na przejściach przez cyklistów. W związku z tym, w celu prewencji wypadków drogowych oraz wdrożenia skutecznego działania na rzecz efektywnego zapobiegania przez uczestników ruchu drogowego incydentom związanym z nieumiejętnym korzystaniem z rowerów na przejściach, podjął decyzję o wykonaniu przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach napisu „Przejście dla pieszych — zejdź z roweru„ w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Suwałk. Planowany termin realizacji zadania przewidywany jest na 15 lipca 2022 r. 

- Jednocześnie informuję, że w dniu 15 czerwca br. zwrócono się do dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, z prośbą o przeprowadzenie przez nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców oraz nauczycieli przedszkoli, przed feriami letnimi, akcji informacyjnej poprawiającej bezpieczeństwo na przejściach. Wyrażam przekonanie, iż powyższa idea skutecznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, uczuli na sytuacje potencjalnie niebezpieczne, pokaże wzorce zachowań oraz będzie odpowiedzią na polepszenie zachowań użytkowników rowerów - przekazał w odpowiedzi Czesław Renkiewicz.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz