Gala Ucznia Zdolnego

Gala Ucznia Zdolnego

Kilkaset tys. zł trafiło w poniedziałek (28.10) do uczniów i dyrektorów suwalskich szkół. To suma stypendiów i nagród przyznanych w ramach miejskiego programu Zdolny Suwalczanin w dziedzinie nauki i sportu oraz nagrody za udział w Miejskiej Rywalizacji Sportowej.

Uroczysta gala, na której władze miasta rozdały stypendia, nagrody i listy gratulacyjne uczniom i ich rodzicom odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Stypendia i nagrody wręczyli: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk oraz Jacek Niedźwiedzki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.

– Spotykamy się dziś aby uhonorować uczniów, którzy mają olbrzymie osiągnięcia naukowe i sportowe, ale również złożyć gratulacje rodzicom tych młodych osób. Od tych wyróżnionych osób, jestem pewien, w przyszłości będzie wiele zależało w naszym mieście, regionie, a nawet kraju, będą zajmowali wiele eksponowanych stanowisk. Z wielką przyjemnością gratuluję wszystkich uhonorowanym, dziękuję ich rodzicom i nauczycielem – mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

c

 

Za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 przyznano 69 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie w łącznej kwocie 132.500,00 zł oraz 89 nagród w łącznej kwocie 49.000 zł. W realizację Programu wspierania uczniów zdolnych wpisują się działania na rzecz aktywności sportowej uczniów i rozwoju sportu. Jednym z istotnych zadań w tym obszarze jest realizowana od 19 lat Miejska Rywalizacja Sportowa, na którą Miasto przeznacza corocznie ponad 200 tys. zł. Z edycji na edycję wzrasta zainteresowanie i aktywność uczniów jak i nauczycieli. Przysparza to corocznie splendoru miastu, między innymi w postaci znaczących wyników sportowych, których w edycji 2018/2019 było bardzo dużo:

 

 1. I miejsce w Finale Krajowym w Czwórboju Lekkoatletycznym Igrzysk Dzieci dziewcząt
 2. III miejsce w Finale Krajowym w piłce nożnej chłopców w Igrzyskach Dzieci - oba SP 11
 3. IV medale w Finale Czwartków Lekkoatletycznych w tym: jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy.
 4. W Wojewódzkiej Rywalizacji Sportowej zdobyliśmy 47 medali – 14 złotych, 19 srebrnych i 14 brązowych.


Miasto Suwałki w roku szkolnym 2018/2019 zajęło 3 miejsce w klasyfikacji powiatów województwa podlaskiego w sporcie dzieci i młodzieży szkolnej. W dowód uznania i podziękowania za ich trud uczniowie otrzymują stypendia, nauczyciele wyróżnienia bądź nagrody, a szkoły dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego i koszty współzawodnictwa. W działalność na rzecz sportu aktywnie włączają się również kluby i stowarzyszenia sportowe, które przy znacznym wsparciu miasta (ponad 700 tys. zł corocznie tylko w formie dotacji na realizację zadań publicznych) szkolą dzieci i młodzież stwarzając równocześnie warunki do udziału w klubowym współzawodnictwie sportowym wypracowując punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego. Od kilku lat Suwałki utrzymują się w pierwszej dziesiątce miast do 70 tys. mieszkańców. W 2018 roku młodzi Suwalczanie zdobyli 385,65 punktów. W bieżącym roku szacujemy, że będzie to ok. 400 punktów.

fW Mieście Suwałki od 2016 r. funkcjonuje Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
Cel główny programu – tworzenie systemowych, skoordynowanych rozwiązań i przyjaznego środowiska na rzecz wspierania uzdolnień i wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego przez instytucje.

Cele szczegółowe programu:

 • - inspirowanie suwalskiego środowiska do podejmowania działań na rzecz wspierania uczniów zdolnych,
 • - współdziałanie z instytucjami w obszarze wspierania uczniów zdolnych,
 • - wypracowanie szczegółowych rozwiązań w obszarze wspierania uczniów zdolnych,
 • - rozwijanie kompetencji specjalistycznych osób, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, pracujących na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego, m.in. poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji z tego zakresu,
 • - tworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień,
 • - stymulowanie rozwoju uczniów zdolnych,
 • - motywowanie uczniów i nauczycieli do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach, przeglądach, festiwalach i zawodach sportowych,
 • - zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności w nauce, kulturze i sporcie,
 • - wsparcie finansowe działań na rzecz uczniów zdolnych.
   

Dodaj komentarz