Funkcjonariusz AŚ Suwałki nominowany do Nagrody BohaterON-y

Nominacja dla funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Suwałkach

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Suwałkach znalazł się w ścisłym gronie nominowanych do Nagrody BohaterON-y w kategorii "nauczyciel”.

 

Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną – w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustanowiona została również dla uczczenia pamięci o uczestnikach walk o stolicę – z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Laureaci Nagrody zostali wyłonieni w siedmiu kategoriach: firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, dziennikarz, organizacja non profit i pasjonat; w każdej z nich trzy wyróżnienia – brązowy, srebrny i złoty BohaterON – przyznają członkowie Kapituły Nagrody; a jedno – Złoty BohaterON Publiczności – przyznają internauci w głosowaniu.

 

Kpt. Sławomir Rafalski jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Od 13 lat pracuje w Areszcie Śledczym w Suwałkach jako wychowawca Działu Penitencjarnego, gdzie od 8 lat realizuje działania z zakresu kulturalno-oświatowego i jest odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki. Od wielu lat podejmuje liczne inicjatywy i działania o charakterze edukacji historycznej i patriotycznej. Jego działalność, w głównej mierze skupiona na resocjalizacji osadzonych, wykracza również poza mury aresztu. Kapitan Rafalski i jego projekty edukacyjne znane są w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. Jest współautorem odpowiedzialnym za pomysł, scenariusz oraz pieczę artystyczną nad dwoma komiksami historycznymi „Zabrane Życia 1945. Obława Augustowska”, do którego wstęp napisał Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz „Śladami Rysia. Historia Mariana Piekarskiego” – obydwa zdobyły branżowe wyróżnienia. W 2018 roku otrzymał od Ministra Sprawiedliwości brązową odznakę „Za zasługi w działalności penitencjarnej”. Na co dzień współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Augustowie, Nadleśnictwem Augustów, Biblioteką Publiczną w Suwałkach, Państwową Szkołą Muzyczną w Suwałkach. Realizuje m.in. wystawy komiksów, okolicznościowe audycje słowno-muzyczne o charakterze historyczno-patriotycznym, które udostępniane są osadzonym za pośrednictwem radiowęzła, koordynuje i współprowadzi zajęcia w Dyskusyjnym Klubie Książki, wystąpił w filmie dokumentalnym „To był lipiec 1945” (scenariusz i reżyseria Waldemar Czechowski) w którym zostały wykorzystane plansze komiksu jego autorstwa.

 

To nie koniec wyróżnień. Służba Więzienna została nominowana w kategorii "instytucja" za rozbudzanie w osadzonych uczuć patriotycznych, a także kształtowanie wśród nich szacunku do polskiej tradycji, historii i bohaterów wydarzeń sprzed lat, ponieważ za murami więzień edukacja patriotyczna odgrywa szczególną rolę. Rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie szacunku do polskiej tradycji, a także promocja aktywnej postawy obywatelskiej – tego typu działania w znaczny sposób wspierają proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności i pomagają przygotować je do uczestnictwa w życiu publicznym po opuszczeniu jednostki, co może być ważnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko powrotu osadzonych na drogę przestępczą. Z tego też względu kadra penitencjarna i terapeutyczna w wielu zakładach karnych na terenie kraju wprowadza do programów resocjalizacji autorskie projekty z zakresu edukacji historyczno-patriotycznej. Osadzeni z zakładów karnych w różnych częściach Polski wykonują kartki i piszą listy do kombatantów, spotykają się ze świadkami wydarzeń sprzed lat czy biorą udział w lekcjach historii przybliżających im wojenną rzeczywistość. Dzięki temu mogą doświadczyć, co to niepodległość, a także zrozumieć, że nie jest to wartość dana raz na zawsze, że wiele pokoleń musiało o nią walczyć, poświęcając siebie i swoich bliskich.

 

Wyboru laureatów w każdej kategorii dokonała Kapituła złożona z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, środowisk kombatanckich oraz ambasadorów kampanii. Wpływ na wyniki będą mieli jednak także internauci, którzy od 14 września do 14 października mogą głosować przez formularz dostępny na stronie www.bohateron.pl. Wszyscy chętni mogą oddać głos na funkcjonariusza z Suwałk oraz całą suwalską formację:

https://bohateron.pl/kandydaci/kpt-slawomir-rafalski/
https://bohateron.pl/kandydaci/sluzbawiezienna/

 

2 Komentarzy

Chciałbym w tym miejscu osobiście pochwalić i pogratulować Panu Panie kpt. Rafalski, albowiem doszły nas słuchy o Pańskiej godnej działalności i tego jak traktuje Pan ludzi oraz w jaki sposób stara się im pomagać mając jasny ogląd w to jest dobre, a co jest złe. Może być Pan pewien, że w nadchodzącym czasie Pańskie podejście i wysiłki zostaną nagrodzone. Prosimy nie ustawać w tym co Pan robi, gdyż jest to niezwykle słuszne i szanowane wśród pewnych grup ludzi. Pozdrawiamy i dziękujemy za służbę dla kraju.

Dodaj komentarz