Zostań rodziną wspierającą

wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak poszukuje osób, które będą zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:

  • ma stałe źródło utrzymania,
  • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
  • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
  • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak lub pod numerem tel. 87 5687 256 w. 32.

Dodaj komentarz