Suwałki na Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego

gremium opiniodawczo-doradcze w kwestii wykorzystania funduszy unijnych

W poniedziałek (04.07) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego. To gremium opiniodawczo-doradcze w kwestii wykorzystania funduszy unijnych.

 

W skład forum wchodzą miasta: Hajnówka, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Kolno, Łapy, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. Natomiast Białystok, jako członek Unii Metropolii Polskich, pełni w nim funkcję doradczą.

– Chcieliśmy poprzez powołanie tego gremium stworzyć pole do dyskusji o problemach, z którymi te miasta borykają się, do wymiany doświadczeń, współpracy i tym samym wypracowywania dobrych pomysłów. To pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie środków europejskich z rozpoczynającej się perspektywy, w której nasze województwo będzie miało blisko 1,3 mld euro – mówił marszałek Kosicki.

Członkowie forum będą też dyskutować o wykorzystaniu środków z budżetu państwa, o projektach strategicznych dla województwa realizowanych na ich terenach. 

 – Dotyczy to m.in. pieniędzy przeznaczonych dla miast uzdrowiskowych, takich jak Augustów czy Supraśl, ale też pieniędzy na inwestycje w Suwałkach, Łomży czy w Białymstoku – mówił Artur Kosicki.

Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego będzie działało w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – to projekt realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a finansowany z Funduszy Norweskich i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Budżet programu „Rozwój Lokalny” to 117 mln euro, a 102 mln euro trafi do 29 miast, które zostały wybrane w konkursie na realizację ważnych inicjatyw dla tych miejscowości. Konkurs skierowany był do 255 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Z Podlaskiego w konkursie uczestniczył samorząd Hajnówki z programem „Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja”.

 

Źródło: Wrota Podlasia

Dodaj komentarz