Otwarcie drogi Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak

przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych

 

W poniedziałek (12.02) odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak. Koszt inwestycji to ponad 12 mln zł. 

 

Przebudowa stanowiła jedną z trzech części zadania inwestycyjnego pod nazwą “Modernizacja - przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl”. Droga zostałą przebudowana na dwóch odcinkach o łącznej długości ponad pięciu kilometrów. Wartość inwestycji to ponad 12 milionów złotych z czego niemal 10 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. w Suwałkach. Prace polegały na rozbudowie z przebudową drogi obejmujące: przebudowę wlotów skrzyżowań z drogami;  podporządkowanymi; przebudowę nawierzchni bitumicznej; wykonanie obustronnych poboczy, budowę i przebudowę przepustów pod drogą, budowę i przebudowę zjazdów na tereny przyległe, wykonanie ścieków korytkowych betonowych, oznakowanie pionowe.

 

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, przedstawiciele Powiatu Suwalskiego - gospodarze uroczystości: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Dziatkowski, Zarząd Powiatu: Starosta Suwalski Witold Kowalewski, Wicestarosta Artur Łuniewski, członek zarządu Andrzej Chlebus, radny Rady Powiatu w Suwałkach Wiesław Pietrołaj, wójtowie gmin Powiatu Suwalskiego oraz sołtysi i mieszkańcy. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele firmy PDM, która przebudowała drogę. Podczas uroczystości Starosta Suwalski Witold Kowalewski otrzymał z rąk Wójtów Gmin Wiżajny i Rutka-Tartak podziękowania za wieloletnią dobrą współpracę.

 

Foto: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

8 Komentarzy

Anonymous

13/02/2024

Często nazywają Suwałki polskim Biegunem Zimna. Ale to Wiżajny są prawdziwym polskim Biegunem Zimna.

Adrian

13/02/2024

Chyba autobusem nie przyjechał, bo PiS zlikwidował komunikację na Suwalszczyźnie,

 

Live in

13/02/2024

Wrócił wstęgowy. I znowu falstart! Nie wytrzymał? Wyszedł z wprawy? Niewiada.

WĄSKI

13/02/2024

lata doświadczenia w cięciu wstążek pozwoliły bezbłędnie przeciąć biało-czerwoną szarfę, to się nazywa prawdziwy wkład w inwestycję a nie jakaś tam praca fizyczna

Suwalczanin

19/02/2024

Mam głęboką nadzieję, że jest to jedno z ostatnich "jasełek" Muppet Show w wydaniu mego ukochanego poślątka Jarosława nożycorękiego, dalej zwanego "Dżej Zi" w otoczeniu katabasa i reszty 3,14sbolszewickich  przydoopasoow...

Dodaj komentarz