Nowy oddział w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Nowy oddział w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

 

Nowoczesne sale, gabinet lekarski, zabiegowy oraz świetlica powstały w ramach modernizacji budynku po byłym internacie. Rozbudowa pozwoli na zwiększenie liczby pacjentów w placówce oraz poprawi jakość funkcjonowania. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich.

 

Tytuł projektu: Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo – opiekuńczy SPZZOD w Augustowie
Beneficjent: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wartość projektu: 2 415 200,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 052 919,99 PLN

 

Korytarz - po lewej stronie lada

 

Część budynku po starym internacie, w którym znajduje się Zakład Opieki Długoterminowej w Augustowie, zyskała nowy wygląd. Odremontowane zostało całe piętro i łącznik, które do tej pory były wyłączone z użytku.

 

Przeprowadzono prace remontowe ogólnobudowlane – od rozbiórki, uzupełniania ścian do postawienia nowych ścianek działkowych i wykończenia. Wykonano elewację, instalację kanalizacyjną, wodociągową, a także centralnego ogrzewania. 

– Mamy bardzo długą listę osób oczekujących do przyjęcia. Dzięki tej modernizacji z pewnością polepszy się jakość pobytu pacjentów w placówce. Na pewno będą czuli się tu bardziej swobodnie – mówiła Katarzyna Zielińska, asystent kierownika zakładu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie-9.JPG

 

Powstało pięć nowych sal dla pacjentów, pokój pielęgniarki koordynującej, pokój lekarski, gabinet zabiegowy, świetlica oraz kuchnia. Na nowym oddziale pacjenci będą mogli liczyć na opiekę lekarza chirurgii ogólnej, neurologa psychiatry, terapeuty zajęciowego oraz pielęgniarek i psychologa. 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie ma pod swoją opieką 62 pacjentów. Otwarcie oddziału, które planowane jest na sierpień br.,  umożliwi przyjęcie dodatkowych ośmiu osób. 

 

Koszt inwestycji to blisko 2,5 mln zł, dofinansowanie z funduszy europejskich pokryło ponad 2 mln zł.

 

logotyp

 

Dodaj komentarz